Договір про спільну діяльність знято зобліку: що далі

Опубліковано в журналі “Головбух” № 45 (956), 7 грудня 2015 р. (стор. 32-33)

Питання:2015 року підприємство отримало довідку з ДПІ про зняття з обліку договору про спільну діяльність, у зв’язку із змінами в ПКУ. Згідно з цим договором на внески 2-х учасників було побудовано лінію електропередач, яка обліковується на балансі цього підприємства. Підприємство було відповідальне за звітність по договору про спільну діяльність. Який облік спільної діяльності у 2015 році? Яким чином зараз «розділити» в обліку лінію електропередач між учасниками договору?

Відповідь: Дійсно, відповідно до чинної редакції пункту 64.6 ПК та пункту 3.5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011№ 1588 (далі — Порядок № 1588), договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, (тобто підлягають оподаткуванню ПДВ), мають перебувати на обліку у контролюючих органах. При цьому відповідно до ст.64 ПКУ у контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені ПКУ. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.

Підставами ж для зняття з обліку у контролюючих органах договору про спільну діяльність відповідно до пункту 67.4 ПК та пункту 11.34 Порядку № 1588 є, у тому числі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення.

Отже, враховуючи зазначені норми цілком логічно, що договір про спільну діяльність, укладений між особами, що не є платниками ПДВ та не здійснюють оподатковувані ПДВ операції, не може знаходитися на обліку в ДПІ.

Проте зняття з обліку в ДПІ не означає заборону ведення бухгалтерського обліку спільної діяльності одним із учасників. Такий учасник у цій діяльності має керуватися:

– Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затвердженими наказом Мінфіну від 30.12.2011 № 1873;

– Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Мінфіну від 26.04.2000 № 91 (далі — П(С)БО 12).

Відповідно до П(С)БО 12 такий учасник має статус оператора спільної діяльності.

Згідно з пунктом 19 П(С)БО 12 кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності:

  • активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;
  • зобов’язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;
  • свою частку в будь-яких зобов’язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;
  • дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи. До того ж витрати, понесені учасником для провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам тощо).

Отже розділяти в обліку лінію електропередач за умови збереження чинності договору про спільну діяльність, потреби немає. Оператор такої спільної діяльності має продовжувати вести бухгалтерський облік такої спільної діяльності відповідно до названих вище нормативних актів. Проте він не повинен подавати звітність за результатами спільної діяльності до податкового органу.

 

  О.Єфімов,

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», адвокат, аудитор, доцент кафедри цивільного та трудового права, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.