Погашення боргу корпоративними правами

Питання: ТОВ Мяу володіє 100% статутним капіталом іншого товариства ТОВ Гав. У свою чергу ТОВ Мяу має заборгованість у валюті перед ТОВ Пацюк (нерезидент).

Чи може ТОВ Мяу погасити заборгованість перед ТОВ Пацюк шляхом передачі йому корпоративних прав на ТОВ Гав?

Який це повинен бути договір: продажу, взаємозаліку, відступлення права вимоги, переведення боргу?

Чи може валютна заборгованість бути по такому договору погашена майновими (корпоративними) правами які виражені у гривневому еквіваленті?

Які проводки бухгалтерські і наслідки податкові?

Як розрахувати фінансовий результат при продажі даних майнових прав: з чого розрахувати прибуток і з чого будуть витрати при даній операції?

ТОВ Гав володіє нерухомістю (яка є статутним капіталом) і чи при передачі майнових прав будуть зобов’язання з ПДВ?

Continue reading »

Інвестиційна діяльність

Питання: Ми плануємо на наше ТОВ залучити іноземного інвестора для реалізації проєкту. В інвестиційному договорі зазначено:

2.1. Інвестор забезпечує фінансування Інвестиційної діяльності відповідно до умов Договору, яке в подальшому буде об’єктом прав Інвестора на отримання прибутку (дивідендів), а Одержувач інвестицій створює Результат інвестиційної діяльності, що фінансується Інвестором. По завершенні Інвестиційної діяльності Одержувач інвестицій передає Інвестору Результат інвестиційної діяльності на умовах Договору.

2.2. Інвестор надає інвестиції за Договором у вигляді грошових коштів в декілька етапів, зазначених у пункті 3.1 цього договору, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Одержувача інвестицій, зазначений в Договорі, або вказаний Одержувачем інвестицій додатково.

Об’єктом інвестування буде будівля під реконструкцію. Ми маємо його викупити, оформити усі документи на реконструкцію, провести реконструкцію та передати інвестору. Будівля належить юридичній особі, корпоративні права якої ми плануємо викупити.

Яким чином оформити такі правовідносини?

Continue reading »

Траст і КІК

Питання: Фізична особа отримала 100% траст від компанії нерезидента. В свою чергу компанія-нерезидент володіє 50% корпоративних прав в українському ТОВ.

Чи підпадає така фізична особа під вимоги КІК?

Які наслідки для фізичної особи отримання такого трасту?

Continue reading »

Заміна кредитора

Питання: Підприємство-1  (ТОВ резидент), має заборгованість перед ФОП. Підприємство-2 (Нерезидент) готове розрахуватися за Підприємство-1 у валюті.

Чи можна провести таку операцію?

Якщо так, то які договірні відносини повинні бути між Підприємством 1 та 2?

Continue reading »

Індосування векселя і наслідки

Питання: Підприємство видало вексель кредитору А. Кредитор А передав вексель фірмі Б, яка продала його фірмі В.

Чи повинні і в який спосіб підприємства  А, Б та В повідомляти  векселедавця про передачу векселя?

Чи потрібна угода про зміну строку дії договору з новими індосантами, якщо строки утримання векселя у кожного індосанта більше одного року?

Continue reading »

Оренда з викупом

Питання: Ми хочемо передати в оренду з викупом квартиру. Квартира у власності. Ми придбали її без мети передачі в оренду з викупом конкретному клієнту.

За договором оренди орендар виплачує щомісяця:

  1. Орендну плату
  2. Частину вартості квартири, яку в кінці оренди він отримує у власність. Орендар вправі розірвати договір в будь-який час. У такому разі йому повертається сплачена в періоді оренди частина вартості квартири.

 

          Чи можна не кваліфікувати цю операцію як лізинг, оскільки в лізинговому договорі має бути три сторони: продавець, лізингодавець, лізингоотримувач.

          Ми вважаємо, що при такому договорі оренди не виникає обов’язок виписки податкової накладної на всю вартість квартири як би це треба було робити при лізингу.

          Прошу надати аргументи в підтримку нашої версії і контраргументи (чому таки правочин є лізингом).

Continue reading »