Надміру сплачені суми ПДВ. Чи повертатимуть їх на електронний рахунок в СЕА?

Ж-л “Податки”, № 07, липень 2019 року, стор.4-8.

Коментар до Наказу Міністерства фінансів України від 6 квітня 2018 року № 417

«Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»

 

Цей Наказ було прийнято з метою «удосконалення процедури повернення платникам помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань». І це удосконалення вилилося у тому, що:

 • доповнена назва Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146 (далі – Порядок), словами «та пені». Тобто відтепер вказаний Порядок поширюватиме свою діє не лише на суми переплачених грошових зобов’язань, а й на суми переплаченої пені. Відповідні доповнення «пенею» зазнав увесь текст Порядку та додатки 2-4 до Порядку, а саме:
  • Реєстр висновків за платежами, належними державному бюджету;
  • Реєстр висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами;
  • Журнал обліку висновків;
 • для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, обов’язок вказувати серію та номер паспорта замінено обов’язком вказувати або серію, або номер, або ж і серію, і номер. На вибір платника;
 • доповнено п.4 Порядку новим абзацом щодо повернення ПДВ;
 • у п.8 Порядку змінено дев’ятий абзац щодо узгодження Реєстру висновків ДФС про повернення;
 • змінено посилання на Бюджетний кодекс;
 • у новій редакції викладено Висновок про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (Додаток 1 до Порядку).

 

Пункт 4 Порядку регламентує джерела повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків. Таким джерелом є бюджет, до якого такі кошти були зараховані. При цьому якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або відповідного місцевого бюджету, але згідно із законодавством не передбачений серед джерел формування відповідного бюджету, то повернення має здійснюватися за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

Новелою Порядку став шлях/спосіб повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ. Так, якщо такі надміру сплачені податкові зобов’язання були зараховані до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Податкового кодексу України, то такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. І лише у разі відсутності такого рахунку  на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів (а таке може статися, наприклад, у разі анулювання реєстрації платника ПДВ), повернення здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок платника податків в установі банку. Тобто повернуті помилково та/або надміру сплачені суми грошових зобов’язань можна буде використати на сплату ПДВ, а не на інші господарські цілі.

 

Відповідно до пункту 241 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України органи Казначейства України здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим саме з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями. Цілком логічним є заміна в абзаці дев’ятому п.8 Порядку «відповідного органу, визначеного відповідно до частини першої статті 672 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України», Донецькою або Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями. Відповідний орган визначено в особі саме цих військово-цивільних адміністрацій. Тож і погоджувати повернення надміру або помилково сплачених податкових зобов’язань мають саме вони.

Відповідно і Реєстр висновків про повернення надміру або помилково сплачених податкових зобов’язань, який формує орган ДФС, має бути погоджений саме Донецькою або Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями. Відповідних змін зазнав також і абзац п’ятий п.13 Порядку.

Як було вказано вище, змін зазнав Додаток 1 до Порядку, який мав назву просто Висновок, а відтепер називатиметься Висновком про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені. Цей Висновок складається органом ДФС і в ньому зазначається:

 • сума, як підлягає поверненню,
 • рахунок, з якого вона повертатиметься, а також
 • спосіб (шлях) повернення.

От він і зазнав змін настільки, що МФУ вирішив просто змінити редакцію такого Висновку новою. У попередній редакції передбачалося повернення надміру або помилково сплачених податкових зобов’язань шляхом:

 • перерахування на поточний рахунок платника;
 • перерахування на бюджетний рахунок на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) платника з інших платежів;
 • повернення готівковими коштами через банки або підприємства поштового зв’язку платникам згідно з реєстром одержувачів коштів;
 • повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку;
 • перерахування на банківський рахунок у разі відсутності у платника податків свого рахунку в банку;
 • перерахування на інший банківській рахунок;
 • перерахування на депозитний рахунок платника.

 

Чинна редакція Висновку містить два шляхи повернення коштів:

 • безготівковий на банківський чи казначейський рахунок, або ж
 • готівковий на підставі чеків, виписаних органами Казначейства на ім’я фізичної особи чи через підприємства поштового зв’язку (поштові перекази) згідно з підготовленим органом ДФС реєстром фізичних осіб – одержувачів коштів.

 

Наскільки ці зміни Порядку є глобальними, чи виявляться вони просто технічними, покаже час. Проте намір їх унесення благий, адже вони внесені з метою удосконалення процедури повернення платникам помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань.