Нерезидент продає свої корпоративні права фізособі-резиденту

Сайт “Ліга Закон”:   https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ013344?from=accountant_and_law&hide=true 

Нерезидент володіє часткою 24 % у статутному капіталі українського ТОВ. Свою частку нерезидент продає фізичній особі – резиденту України. Номінальна вартість частки – 100 тис. грн. Згідно зі звітом оцінювача – 10 тис. грн, та, відповідно, продаж буде за 10 тис. грн.

Які будуть податкові наслідки цієї операції для всіх сторін (ТОВ, нерезидента і фізичної особи – покупця корпоративних прав)?

Чи правильним є те, що розмір статутного капіталу при цьому НЕ змінюється у зв’язку з оцінкою корпоративних прав за 10 тис. грн, номінальна вартість яких становить 100 тис. грн?

Згідно зі ст. 21 Закону про ТОВ учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її у заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, у якій вона є оплаченою.

Підстави та процедура збільшення статутного капіталу передбачені ст. 17 та ст. 18 Закону про ТОВ, а підстави та процедура зменшення статутного капіталу – ст. 19 Закону про ТОВ.

Продаж учасником частки за ціною, нижчою за її номінальну вартість, у зазначених нормах не передбачено як підстава для зміни розміру статутного капіталу. Отже, такий продаж учасником частки іншій особі не призводить до жодних наслідків для ТОВ. Окрім того, що в аналітичному обліку в розрізі учасників відбудуться відповідні зміни

 Детальніше на сайті Ліга Закон з посиланням вище, або звертайтеся до мене… oleksandtr.yefimov@yefimov-partners.com