Курсові втрати чи надбання

Питання: Юридична особа протягом двох років виконувало проєктні роботи. Договором підряду передбачена компенсація зростання курсу долара США. За цей період виконано робіт та закрито більше 90% актів. Курсові різниці виникли у другій половині року.

Яким чином відобразити зростання вартості робіт за рахунок зміни курсу, якщо залишилося закрити актами 10% робіт за договором?

Відповідь: Згідно зі ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору. А відповідно до ст.628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Відповідно до ст.629 договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Для того, щоб дати конкретнішу відповідь на запитання, слід розуміти, у який саме спосіб сторони договору домовилися про компенсацію зростання курсу долара. Так, якщо йдеться про те, що вартість підрядних робіт складає певну суму, а компенсація зростання курсу долара США є окремим зобов’язанням, то отриману (нараховану) компенсацію варто відобразити за кредитом рахунку 74 «Інші доходи».

Оскільки в питанні згадуються курсові різниці, то варто припустити, що сторони договору підряду на виконання проєктних робіт обумовили вартість таких робіт в іноземній валюті. Відповідно до ст.524 ЦКУ зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, проте сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. Тобто йдеться про те, що валюта зобов’язання може відрізнятися від валюти виконання зобов’язання. Валютою зобов’язання може бути як гривня, так і іноземна валюта. А от щодо валюти виконання зобов’язань (валюти розрахунків) слід виходити з того, що відповідно до ст.5 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою цієї статті, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків. Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім виключного переліку винятків.

У разі визначення сторонами долара США, як валюти зобов’язання, для обліку курсових різниць слід застосовувати Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом № 193 від 10.08.2000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за № 515/4736.

Детальну інформацію з цього приводу можна отримати за таким посиланням: https://www.golovbukh.ua/article/7399-kursov-rznits-2020.