Розірвати договір і повернути вексель

Питання: Яким чином необхідно оформлювати документи у випадку повернення частини товару на який було випущено простий авальований вексель? І чи можна повертати товари, на які було оформлено вексель?

Відповідь: Відповідно до ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-ІІІ видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов’язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем.

Таким чином, отримання векселя від покупця в оплату отриманого ним товару, припиняє грошове зобов’язання такого покупця перед постачальником за договором купівлі-продажу (поставки) та породжує грошове зобов’язання покупця за векселем.

 

Згідно зі ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору. А відповідно до ст.628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Відповідно до ст.629 договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Договір може бути змінений або розірваний. Правові наслідки таких дій врегульовані у ст.653 ЦК України. Так, у разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. У разі ж розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. У разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. При цьому сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.654 ЦКУ зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Враховуючи, що у запитанні вказано, що товар, оплачений векселем, був поставлений, а також те, що закон дозволяє видачу векселя після поставки товару, слід вважати, що зобов’язання за договором виконані: товар поставлено та оплачено шляхом видачі векселя. Отже, підстав ані для зміни, ані для розірвання договору формально немає, оскільки немає тих зобов’язань, які треба змінити чи припинити. Тобто угода про розірвання договору, зобов’язання за яким вже виконані належним чином, не лише суперечитиме закону, а й буде нелогічною.

Можна було би розірвати договір, якби товар, оплачений векселем, мав недоліки щодо якості, кількості, комплектності… У такому разі можна було би стверджувати існування певних зобов’язань за договором та можна було би його розірвати.

Якщо ж з поставленим товаром усе ОК, то фактично і юридично постачальник товару може його викупити назад. За гроші, або з оплатою векселем.

Що ж до виданого покупцем векселя, то його можна повернути покупцеві у такий спосіб. Відповідно до ст.11 Уніфікованого закону про переказний та простий вексель будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Індосамент може бути вчинений навіть на користь трасата, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, або на користь трасанта, або на користь будь-якої іншої особи зобов’язаної за векселем. Ці особи можуть реіндосувати вексель.

Вживаючи просту мову, слід сказати, що продавець, який отримав вексель в оплату свого товару, може отриманий ним свій товар назад, оплатити шляхом передачі покупцеві його ж векселя. Для цього продавець має вчинити на зворотному боці векселя відповідний індосамент.

Таким чином, продавець просто набуде свій товар у власність шляхом його купівлі у покупця, та оплатить його векселем, фактично просто поверне вексель покупцеві.