Незалежна професійна діяльність та ЄСВ

БухгалтеріяUA, № 31 (57), 29.07.2019, стор. 56-57

Коментар

до ІПК ДФС України від 25.06.2019 № 2919/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 

У цій ІПК ДФС дійшла висновку про те, що адвокат, який має довідку про взяття його на облік як особи, що провадить незалежну професійну діяльність, має право на суму єдиного соціального внеску зменшувати базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб, а якщо у нього такої довідки немає, то й права такого він не має. Тобто ПДФО сплачувати доведеться з повної суми доходу, включаючи і сплачений ЄСВ.

Проте ДФС не вказує на те, що довідку таку адвокат може не отримати з так званої «технічної» причини, або ж через «ідейні» переконання. Детальніше далі.

Дійсно відповідно до п. 178.1. ст.178 ПКУ особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із ст.65 ПКУ. І дійсно ПКУ містить п.178.3. ст.178, відповідно до якого оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, лише у разі отримання такої довідки. У протилежному випадку об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Відповідно до п.65.5. ст. 65 ПКУ взяття на облік адвоката, як самозайнятої особи, здійснюється контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття заяви. При цьому згідно з п.65.7. ст.65 ПКУ фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків видається контролюючим органом із зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Відповідно до п.6.7 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу МФУ від 22.04.2014 № 462), зареєстрованого в МЮУ 14.05.2014 за № 503/25280, узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП. При цьому фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, надсилається (видається) довідка про це за формою № 34-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі. Про видачу такої довідки робиться запис у журналі реєстрації документів про взяття на облік платників податків за формою № 14-ОПП.

Отже не отримати довідку, від якої залежить право адвоката на витрати, останній може лише в тому випадку, коли йому її не видав контролюючий орган, тобто зареєстрував адвоката як самозайняту особу, а довідку не видав. Тобто виключно з «технічних» причин адвокат таку довідку не отримав, хоча самозайнятою особою він зареєстрований. Хоча важко уявити собі адвоката, який би став на облік, а довідку про це не отримав. Це як заплатити за таксі і не поїхати на ньому.

Не отримати таку довідку адвокат може і в тому випадку, коли заяву про взяття на облік він взагалі не подавав до контролюючого органу. І в цьому разі він з «ідейної» причини не став самозайнятою особою і також не отримав вказану довідку.

Але в другому випадку такий адвокат не став і платником ЄСВ. Так відповідно до п.5 ч.1 ст.4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI платниками цього збору є саме особи, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі адвокатську, та отримують дохід від цієї діяльності.

Та чи матиме такий статус платника ЄСВ адвокат, який хоча й надає адвокатські послуги, проте заяву про взяття його на облік як особи, що здійснює незалежну професійну діяльність, до контролюючого органу не подавав?

Відповідно до пп.14.1.226. п.14.1. ст.14. ПКУ самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. А згідно зі ст.5 ст.4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» облік таких осіб, як платників ЄСВ, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, тобто органом ДФС.

З попереднього абзацу слідує висновок про те, що адвокат, який не став на облік в контролюючому органі, як самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, не отримав й статус платника ЄСВ. А тому висновок в коментованій ІПК про те, що у разі не отримання адвокатом довідки про взяття його на облік з причини не перебування на такому обліку позбавляє його не лише права зменшувати оподатковуваний дохід на суму ЄСВ, є неповним та з цієї ж причини некоректним, оскільки у цьому разі такий адвокат позбавляється також і обов’язку цей самий ЄСВ взагалі сплачувати.