Односторонні правочини

Односторонні правочини: монографія.

/За редакцією професора І.В. Спасибо-Фатєєвої.

Єфімов О.М. Односторонні правочини у вексельних правовідносинах. § 4 гл. 4. Стор.371-380.
Серія “Інтегральна цивілістика”. – Видавництво: Харків, ЕКУС, 2024. 480 сторінок.
ISBN 978-617-7934-30-0

У монографії аналізуються поняття односторонніх правочинів, їх правова характеристика та зв’язок з договорами, види з поділом на односторонні правочини в речовому, спадковому, зобов’язальному, корпоративному, сімейному праві, праві інтелектуальної власності.
Автори спільними зусиллями надали можливість скласти уявлення про численні нюанси односторонніх правочинів як юридичних фактів. Серед авторів – знані науковці України, судді Верховного Суду, адвокати.
Монографія розрахована насамперед на юристів-практиків, але може бути корисною всім, хто цікавиться юридичними питаннями.

Строки. Позовна давність


Строки. Позовна давність. Збірка статей.
/За редакцією професора І.В. Спасибо-Фатєєвої.
Єфімов О.М. Позовна давність у податкових правовідносинах. Стор.9.
Серія “ФОКУС і РАКУРС”. – Видавництво ЕКУС, 2021. 240 сторінок.
ISBN: 978-617-7934-11-9

У збірці зібрані статті науковців, суддів, адвокатів з тематики позовної давності та деяких інших строків. Автори спільними зусиллями надали можливість розкрити проблематику строків для захисту суб’єктивних цивільних прав та узагальнили судову практику з цих питань. Усе це дозволить читачеві скласти власне бачення з приводу застосування позовної давності при вирішенні судом спорів.

Мої усвідомлення

Мої усвідомлення / О.М. Єфімов. – Чернівці: “Місто”, 2017.  – 384с.

ISBN 978-617-652-200-3

Книга для тих, хто хоче зрозуміти життя, не ділити погоду на гарну і погану, не вважати понеділок важким днем, а п’ятницю – найкращим, не гнатися за престижним дипломом…

Для тих, хто не бажає жити стереотипами, не бажає бути “як усі”, а хоче більше довіряти власному тілу, інтуїції, відчуттям, хоче сам робити вибір, сам будувати своє життя.

Для тих, хто усвідомив, що є лише одне життя і ми не завжди можемо його змінити, проте  від  наших зусиль, наших намірів, нашого ставлення до тих чи інших подій залежить, яким воно буде наше життя: затишним, теплим, радісним та святковим чи сірим, похмурим, сумним та буденним.

Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: монографія / В.Ф. Опришко, О.К. Намясенко, С.М. Ратушний та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Опришка. — К.: КНЕУ, 2015. – 540, [4] с.

О.М. Єфімов. Розділ 4.  Глава 18. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду. Стор. 358-376

ISBN 978-966-483-936-2

Монографія містить глибокий та всебічний аналіз правових проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні. На підставі діючого законодавства та практики його застосування розглядаються особливості галузевого правового регулювання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та юридичної відповідальності, діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських формувань у забезпеченні прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Окремі розділи монографії присвячені дослідженню правового регулювання радіаційної безпеки та правових засад міжнародного співробітництва з питань подолання наслідків аварії на ЧАЕС.

Для вчених, аспірантів, викладачів та студентів юридичних факультетів і вищих навчальних закладів, практикуючих юристів, державних службовців та всіх, хто цікавиться питаннями Чорнобильської катастрофи та подолання її наслідків.

Цивільне процесуальне право (співавторство)

Цивільне процесуальне право: підручник / [І. С. Ярошенко, І. О. Ізарова, О. М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519, [1] с.
ISBN 978-966-483-803-7

Підручник написаний на основі Цивільного процесуального кодексу України, прийнятого 18 березня 2004 року. У ньому розглядаються питання структури та змісту сучасного цивільного судочинства, принципи судочинства, аналізуються основні проблемні питання, пов’язані із реформуванням судової системи України. При написанні підручника використані матеріали юридичної практики, що дозволяє зрозуміти теоретичні положення, навчитися застосовувати їх у практичній діяльності.

Підручник рекомендується для використання студентам, аспірантам, викладачам вузів, практикуючих юристів. Може використовуватись для самостійного вивчення цивільного процессуального права.
Станом на 1 січня 2014 р.

УДК 347.9(075.8)
ББК 67.410.1я73

«Бузькові поради»

Бузькові поради. Єфімов.О.М. Оповідання для дітей молодшого та середнього шкільного віку / О. М. Єфімов. – Чернівці : Букрек, 2013. – 48 с. : іл.
ISBN 978-966-399-499-4
«Бузькові поради» – це продовження історії про дівчинку Софійку та її друга – Бузька, але дещо з іншого боку. У книжці в доступній формі йдеться про життєву мудрість, яка допомагає у повсякденному житті знаходити вихід із ситуацій, що здаються безвихідними. Вона вчить не боятись жити, набувати життєвого досвіду, мудрішати, отримувати задоволення від життя. Автором книги є адвокат, аудитор, викладач, чоловік і батько в одній особі.
Для дітей молодшого та середнього шкільного віку, а також їхніх батьків.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 8 (співавторство)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.8: Договори про передачу майна у власність та користування / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2013. – 672 с.
ISBN 978-966-2009-11-8.
ISBN 978-966-2009-22-4 (Том 8).

У восьмому томі коментарю розглядається правове регулювання договорів про передачу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна, дарування, рента, довічне утримання (догляд) та користування (найм (оренда), найм (оренда) житла, позичка).

Договори про передачу майна у власність та користування мають важливе значення у цивільному законодавстві, оскільки вони є одними із основних договірних конструкцій сучасного цивільного обороту.

Проблематика, яка розкривається у науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником у вирішенні численних ситуацій, які виникають при застосуванні ЦК України.

Для суддів, адвокатів, нотаріусів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

УДК 347.2/.3(477)(07)
ББК 67.9(4Укр)404.1я7

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 4 (cпівавторство)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.4: Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Колісник А. А., 2010. – 768 с.

ISBN 978-966-2233-00-1.
ISBN 978-966-2233-09-4 (Том 4).

У четвертому томі коментарю розглядаються об’єкти цивільних прав, правочини, представництво і довіреність, строки, позовна давність та особисті немайнові права фізичних осіб. Правове регулювання правочинів має універсальне значення і є основоположним для зобов’язань, воно стосується численних аспектів видів, форми правочинів, порядку їх вчинення та умов дійсності. Норми, присвячені об’єктам цивільних прав, так само носять загальний характер, оскільки цивільні правовідносини складаються з приводу визначених у главах 12-15 ЦК України об’єктів. На практиці виникає чимало питань стосовно представництва, оскільки ці відносини мають певні особливості. Строки відіграють також істотну роль у цивільних правовідносинах. Особисті немайнові права важливі для будь-якої фізичної особи, що дозволяє кожному реалізувати свої природні потреби і відчувати своє місце в суспільстві.

Проблематика, якій присвячено цей науково-практичний коментар, та поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при вирішенні проблем, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України.

Для нотаріусів, суддів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.

Вексельне законодавство України: науково-практичний коментар

Вексельне законодавство України: науково-практичний коментар. Єфімов О.М. – Х.: Страйд. – 2008. – 264 с.
ISBN 978-966-8678-16-5
Вексельне законодавство, яким повинні керуватися суб’єкти зазначеного процесу, відрізняється від звичних нам законів, прийнятих нашим законодавцем. Адже Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі був розроблений ще в XIX столітті німецькими фахівцями в цій галузі.
У посібнику надано коментар до вексельного законодавства на допомогу тим, хто намагається осягнути цю складну правову матерію.
Книга буде корисною не лише фахівцям, які потребують “шліфування” своїх знань, а й студентам, що тільки починають сягати вершин правових знань.
ББК 67.9(4 УКР)402.2
УДК 347.746(477)(094.5)

Гражданское право и налоговое законодательство: оптимизация налогообложения

Гражданское право и налоговое законодательство: оптимизация налогообложения. Ефимов А.Н.  – К.: Юстиниан, 2007. – 232 с. (Серія “Аномалії цивільного права”). ISBN 966-8257-27-8
Гражданское право, в силу регулирования ним хозяйственных договоров, оказывает значительное влияние как на правильный расчет базы и объекта налогообложения, так и на сроки уплачиваемых налогов. Регулируя отношения, возникающие между субъектами гражданско-правовых отношений, нормы гражданского права могут быть правомерно и легально использованы так же и в части налоговой оптимизации, как элемента налогового планирования, чему и посвящена данная книга.
Книга предназначена в основном для бухгалтеров и юристов предприятий, а также для студентов юридических и экономических вузов.

ББК 67.9(4УКР)304