Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 4. (cпівавторство)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення,

рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції,

науковців, фахівців). – Т.4: Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки / За ред. проф.

І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Колісник А. А.,

2010. – 768 с.

ISBN 978-966-2233-00-1.

ISBN 978-966-2233-09-4 (Том 4).

У четвертому томі коментарю розглядаються об’єкти цивільних прав, правочини,

представництво і довіреність, строки, позовна давність та особисті немайнові права

фізичних осіб. Правове регулювання правочинів має універсальне значення і є

основоположним для зобов’язань, воно стосується численних аспектів видів, форми

правочинів, порядку їх вчинення та умов дійсності. Норми, присвячені об’єктам цивільних

прав, так само носять загальний характер, оскільки цивільні правовідносини складаються

з приводу визначених у главах 12-15 ЦК України об’єктів. На практиці виникає чимало

питань стосовно представництва, оскільки ці відносини мають певні особливості. Строки

відіграють також істотну роль у цивільних правовідносинах. Особисті немайнові права

важливі для будь-якої фізичної особи, що дозволяє кожному реалізувати свої природні

потреби і відчувати своє місце в суспільстві.

Проблематика, якій присвячено цей науково-практичний коментар, та поради,

бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при

вирішенні проблем, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України.

Для нотаріусів, суддів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних

закладів, юристів-практиків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.