Часткове відступлення права вимоги за межами України

Питання: Між ТОВ (Позичальник, резидентом України) та Компанією (Позикодавцем, Нерезидентом) укладено договір позики. Чи може бути переведено борг за даною позикою Позичальником-нерезидентом на іншого частково, наприклад у розмірі 50%?
Тобто стане два нерезидента-позичальника по 50% боргу в кожного
?

Continue reading »

Агентські послуги резидента України для резидента Казахстану

Питання: Підприємство 3 групи (5%, неплатник ПДВ) – резидент України (Агент) надає юридичній особі – резиденту Казахстану (Принципал) агентські послуги (нижче витяг з Договору), а саме надає доступ до свого веб-сайту в мережі Інтернет  (сайт.com) для розміщення інформації про Тренінг (Семінар), який проходить на території Казахстану або он-лайн, вартість якого у валюті Казахстану (тенге) і можливість реалізувати електронний квиток на таку подію.

Агент також приймає кошти за електронні квитки, реалізовані через свій веб-сайт за допомогою платіжної системи і перераховує їх Принципалу за мінусом своєї винагороди і комісії платіжної системи (2,5% від коштів які надійшли на їх рахунок). Покупці (фізичні особи – резиденти Казахстану) перераховують зі своєї картки гроші за квиток у валюті – тенге. Фінансова компанія конвертує це в гривні і перераховує кошти за мінусом своєї комісії на рахунок Агента. Агент утримує свою винагороду, конвертує гривні в тенге і перераховує транзитні кошти Принципалу в Казахстан. В кінці місяця на суму утриманої винагороди Агент надає Принципалу Акт і звіт Агента на реалізовані через його сайт електронні квитки. Агент не має представництва на території Казахстану. Про ризики щодо утримання платником єдиного податку своєї винагороди ознайомлені.

Витяг з Договору. Агент надає ПОСЛУГИ Принципалу з:

1) з використання он-лайн-сервісу (веб-сайту Агента) з наступними функціональними можливостями: реєстрація Принципала на платформі (веб-сайті) – створення облікового запису з правом адміністрування, створення та редагування бізнес-профілю, створення та редагування курсів, семінарів, тренінгів та їх публікація на платформі, перевірка запитів на відвідування заходів, реєстрація відвідувача на заходи;

2) обробки даних на платформі (веб-сайті Агента): автоматичне розміщення опублікованого заходу Принципала в Каталозі, Анонсах, Новинах платформи, Автоматичну генерацію та надсилання відвідувачу заходу Принципала Електронного квитка, облік Електронних квитків в аккаунті Принципала;

3) супутні послуги: customer support – підтримка користувачів платформи за допомогою каналів електронної пошти, телефонного зв’язку: повідомлення про зміну розкладу заходу Принципала/відміну заходу; забезпечення анулювання/повернення придбаних користувачами Електронних квитків;

4) послуги комерційного посередництва (агентська діяльність): укладання угод з продажу Електронного квитка від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок Принципала (у тому числі – письмових), отримання грошових коштів за продані Електронні квитки, а Принципал зобов’язаний прийняти належним чином надані Агентом Послуги та оплатити Агенту винагороду, на умовах визначених цим Договором.

Використання платформи (веб-сайту Агента), в тому числі: доступ до облікового запису та функціональних можливостей платформи, здійснюється Принципалом дистанційно із застосування мережі Інтернет.

Цей Договір є підтвердженням повноважень Агента перед третіми особами, у т.ч., але не виключно – перед Покупцями. Принципал цим доручає та уповноважує Агента від його імені самостійно укладати договір про надання Принципалом  послуг з проведення семінарів/тренінгів/надання інформаційно-консультаційних послуг (підписувати такий договір), продаж Електронного квитка, засвідчувати укладання угоди між Покупцем та Принципалом про придбання Покупцем у Принципала права на відвідування заходу Принципала,   отримувати від Покупців грошові кошти, підписувати від імені Принципала рахунки, акти наданих послуг. Повноваження Агента на вчинення дій, передбачених Договором, не потребують укладення додаткового договору або видачі довіреності.

Платформа (веб-сайт Агента), у випадку придбання покупцем електронного квитка на подію, розміщену Принципалом, автоматично генерує електронний квиток (зображення електронного квитка), з наданням йому унікального ідентифікатора, та, після отримання грошових коштів від покупця в рахунок оплати такого електронного квитка, надсилає придбаний електронний квиток покупцю.

Відвідування Покупцем заходу може бути організовано Агентом також без генерації Електронного квитка.

Передача квитків Покупцеві здійснюється на електронну пошту Покупця, вказану Покупцем при оформленні Замовлення,  платформою відправляється лист, у вкладенні якого знаходиться Квиток з унікальним ідентифікатором – штрих-кодом (QR-кодом), який за необхідності має бути роздрукований. Зазначений Квиток засвідчує факт укладання Покупцем з Принципалом угоди про відвідування освітньої події/отримання інформаційно-консультаційної послуги, та дає право Покупцю на відвідування Освітньої події.

Винагорода Агента за надання Принципалу послуг за цим Договором (Сервісний збір) складає грошову суму, що визначається у вигляді відсотків від Номінальної ціни квитка, визначеної Замовником та зазначеній ним в оголошення про подію.

Загальна ціна Договору визначається як сума всіх винагород Агента нарахованих з кожного Квитка, який продається на подію за допомогою  платформи або з суми письмового договору, укладеного Агентом на виконання цього Договору. Винагорода Агента не включає ПДВ, Агент не є платником ПДВ.

Підписанням цього Договору Принципал погоджується, що у випадку, якщо Принципал уклав з будь-якою особою договір на відвідування події/придбання Електронного квитка, за якими Принципал надав такій особі знижку від номінальної вартості події/квитка, то сума такої знижки входить до винагороди Агента додатково до Сервісного збору.

Приймання платежів від Покупців і їх подальше перерахування на користь Принципала здійснюється відповідною фінансовою установою, яка забезпечує використання на  платформі  відповідних платіжних засобів та/або інструментів, або здійснюється Покупцями на розрахунковий рахунок Принципала.

Агент  за наслідками кожного календарного місяця надання послуг за цим Договором надає Принципалу звіт про надані послуги, який містить інформацію про всі Електроні квитки, укладені договори про надання Принципалом  послуг, та передає Принципалу відповідні документи (звіти, оригінали письмових договорів, актів тощо).

Агент самостійно утримує Винагороду з грошових коштів, які він отримує від Покупців електронних квитків або за укладеними договорами. При цьому Агент набуває права власності на винагороду в момент отримання грошових коштів від Покупців електронних квитків при придбанні останніми таких Квитків або здійснені оплати за укладеними Агентом договорам.

Агент зобов’язаний перераховувати Принципалу грошові кошти, сплачені Покупцями за Квитки за виключенням Винагороди та комісії фінансової установи, грошові кошти, отриманими за укладеними договорами.

Розмір винагороди Агента складає 10 (десять) % від Номінальної вартості кожного проданого покупцям електронного квитка/суми укладеного Агентом договору. Винагорода розраховується за наступною формулою: Номінальна Ціна Квитка/Сума договору X 0,10 = Винагорода.

Вартість комісії фінансової установи до винагороди Агента не включається. Комісія фінансової установи стягується фінансовою установою під час обслуговування операцій з придбання Квитка через платформу  додатково до Номінальної ціни квитка.

За результатами надання послуг по відповідному(их) заходу(ах) Сторони складають акт наданих послуг на суму винагороди Агента, в якому зазначаються об’єм послуг (кількість проданих Квитків, укладених договорів) за певний період часу, та їх вартість, розмір винагороди Агента.

Акт, якщо Сторонами не погоджено інше,  складається Агентом до 5-го календарного дня кожного наступного місяця, який слідує після місяця, в якому завершено проведення події.

 

 

 

Запитання:

1) Що вважатиметься джерелом виникнення доходу для Принципала – територія України чи територія Казахстану? Чи потрібно утримувати з транзитних коштів Принципала податок на репатріацію, нараховувати ПДВ чи ін.?

2) Які податкові наслідки для Агента-резидента України? Де вважатиметься місце надання послуг Агента: Казахстан чи Україна?

3) Чи виникають курсові різниці якщо спочатку була оплата, а потім Агент складає акт? І чи потрібно курсові різниці включати в дохід платника єдиного податку?

4) Згідно з Договором винагорода Агента розраховується за наступною формулою: Номінальна Ціна Квитка/Сума договору X 0,10 = Винагорода. В кінці місяця в якій валюті Агент повинен скласти свій акт і звіт для Принципала: в гривнях чи в тенге? Якщо в тенге, то по якому курсу (на яку дату) правильно перерахувати комісію фін компанії і винагороду Агента в акті? Чи потрібно відображати курсові різниці у звіті-акті Агента?

5) Як розрахувати суму коштів яку Агент має перерахувати Принципалу? Агент же має утримувати свою Винагороду по курсу на дату продажу квитка чи по курсу коли кошти надійшли на рахунок Агента? Наприклад, квиток продали  01.04.20 за 10000 тенге (курс на дату продажу 0,063), на рахунок Агента 03.04.20. надійшло 630 грн – 2,5% (комісія фін компанії)=614,25 грн. (курс 0,065) . 03.04.20 Агент утримав свою Винагороду 10%*630 =63 грн. Залишок 551,25 грн. На дату перерахунку коштів (06.04.20) Принципалу курс змінився і став 0,058 грн за тенге. Яку суму тенге потрібно перерахувати Принципалу 551,25грн/0,058 = 9504,31 тенге чи 551,25грн/0,063 =8750 тенге? Який курс брати?

6) Якщо Агент також буде утримувати з Принципала комісію свого банка, яку платив в гривнях за покупку валюти і здійснення SWIFT платежу, по якому курсу на яку дату брати курс валюти для такого утримання?

Continue reading »

Агентські послуги в освіті

Питання: АГЕНТ за дорученням ШКОЛИ і за її рахунок укладає від її імені договори з будь-якими юридичними особами на отримання такими особами інформаційно-консультаційних послуг ШКОЛИ, вчиняє необхідні дії, оформлює документи, необхідні для їх виконання, узгоджує з новими та/або потенційними клієнтами  зміст та опис інформаційно-консультативних послуг ШКОЛИ (зокрема їх назви, перелік, обсяг, ціну, зміст, тематику, додаткові вимоги, ціни та тарифи), в отриманні яких зацікавлені такі клієнти, та погоджує такий зміст та опис зі ШКОЛОЮ (до реалізації замовлення чи укладання договору).

АГЕНТ не відповідає за якість послуг, робіт, устаткування, наданих ШКОЛОЮ клієнтам та/або ШКОЛІ третіми особами, якщо такі послуги, роботи, устаткування, обґрунтовано впливають/можуть впливати на якість та кінцевий результат послуг, що надаються АГЕНТОМ.

АГЕНТ приймає грошові кошти від клієнтів за послуги ШКОЛИ і своєчасно перераховує їх ШКОЛІ, за що отримує від ШКОЛИ свою Винагороду (5% від номінальної вартості навчальних послуг).

Приклад: АГЕНТ платник ПДВ і ПнП отримав 02.03.2020 від БІЗНЕСУ платника ПДВ грошові кошти за Онлайн-курс: Опанування Excel на професійному рівні, який надає ШКОЛА платник ПДВ і з якою АГЕНТОМ укладено агентський договір,  в сумі 10000 грн АГЕНТ перерахував 06.03.2020 ШКОЛІ 9500 грн за мінусом своєї винагороди – 500 грн.

 

Запитання:

1) ХТО є підписантами в акті на послуги (акт від 09.03.2020), які надає ШКОЛА для БІЗНЕСУ?

2) Чи може це бути БІЗНЕС та АГЕНТ, який підписує акт від імені ШКОЛИ з реквізитами ШКОЛИ в акті і посиланням на агентський договір?

3) Сума такого акта має бути на 10000 грн? Яку правильно писати назву послуги в такому акті і рахунку на оплату як «Інформаційно-консультаційні послуги на тему: Опанування Excel на професійному рівні» чи «Онлайн-курс. Опанування Excel на професійному рівні»? Одиниця виміру можлива як грн, послуга, шт. чи особи?

4) На яку суму, якою датою і на кого ШКОЛА має зареєструвати ПН? На яку суму, якою датою і на кого АГЕНТ має зареєструвати ПН?

5) Що має містити акт-звіт агента в такому прикладі і які документи потрібно до нього додати?

6) В кого мають зберігатися оригінали договорів укладених з БІЗНЕСОМ від імені ШКОЛИ?

7) Які мають бути бух проводки?

Continue reading »

Посередництво в освітніх послугах (комісія)

Питання: Підприємство «БІЗНЕС» – умовна назва для юридичної особи платник ПнП та ПДВ. Підприємство «ПОСЕРЕДНИК» – умовна назва для юридичної особи 3 група, 5%, неплатник ПДВ або юридична особа платник ПнП та ПДВ в залежності від ситуації. ПОСЕРЕДНИК працює по двох видах договорів: агентський та комісії.

Підприємство «ШКОЛА» – умовна назва для фізичної особи-підприємець 2 (3) група або юридичної особи платник ПнП та ПДВ в залежності від різних договорів.

Навчальні послуги – умовна назва для інформаційно-консультаційних послуг, які надають ШКОЛИ для працівників БІЗНЕСУ (послуги оподатковуються ПДВ 20%).

ПОСЕРЕДНИК по різних договорах надає два види посередницьких послуг, що відрізняються з юридичної точки зору (суб’єктністю): агентські для ШКОЛИ з метою реалізації її навчальних послуг та комісійні – для БІЗНЕСУ з метою придбання навчальних послуг для її працівників.

І. Комісійні послуги на придбання навчальних послуг.

ПОСЕРЕДНИК за дорученням БІЗНЕСУ за плату (5% від номінальної вартості навчальних послуг) надає наступні послуги: від свого імені, але в інтересах БІЗНЕСУ і за його рахунок представляє БІЗНЕС перед будь-якими Організаторами (або ШКОЛИ) навчальних послуг, укладає з Організаторами навчальних послуг договори на проведення навчальних послуг для працівників БІЗНЕСУ. Тематика, напрям, предмет, обсяг, розклад, час проведення та/або вартість навчальної послуги, заздалегідь, до укладання відповідного договору,  узгоджується БІЗНЕСОМ та ПОСЕРЕДНИКОМ.

ПОСЕРЕДНИК самостійно визначає порядок оплати послуг Організаторів за укладеними ним в інтересах БІЗНЕСУ договорах. БІЗНЕС погоджує ПОСЕРЕДНИКУ граничну вартість або ціну кожного договору ПОСЕРЕДНИКА з Організатором, який ПОСЕРЕДНИК планує укласти в інтересах БІЗНЕСУ.

БІЗНЕС відшкодовує ПОСЕРЕДНИКУ його витрати, що дорівнюють ціні/вартості договору, укладеного ПОСЕРЕДНИКОМ в інтересах БІЗНЕСУ. БІЗНЕС в свою чергу може знати, а може й не знати, з ким укладе договір ПОСЕРЕДНИК на пряму закупку навчальних послуг для БІЗНЕСУ.  

Приклад: ПОСЕРЕДНИК платник ПДВ і ПнП отримав 02.03.2020 від БІЗНЕСУ платника ПДВ грошові кошти в сумі 10500 грн, з них  10000 грн. на придбання Семінару на тему: «Професійне емоційне вигорання» для відвідування працівниками БІЗНЕСУ та 500 грн – винагорода ПОСЕРЕДНИКА. У зв’язку з цим ПОСЕРЕДНИК уклав від свого імені договір на закупку навчальних послуг у ШКОЛИ для свої клієнтів і отримав від ШКОЛИ додаткову знижку як постійному клієнтові 500 грн 06.03.2020 ПОСЕРЕДНИК перерахував ШКОЛІ 9500 грн з урахуванням знижки. 09.03.2020 ПОСЕРЕДНИК отримав від ШКОЛИ акт на своє ім’я на суму 9500 грн. (назва послуг в акті: Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Професійне емоційне вигорання», одиниця виміру – грн).

Запитання:

1) Чи правильно, що в акті на послуги, які надає ШКОЛА для БІЗНЕСУ, підписантами є ШКОЛА та ПОСЕРЕДНИК з його реквізитами, який діє від свого імені, але за рахунок БІЗНЕСУ?

2) Чи потрібно ПОСЕРЕДНИКУ в свою чергу перевиставляти та виписувати такий же акт на БІЗНЕС чи достатньо буде надати Акт-звіт Комісіонера з максимальною деталізацією своїх послуг і придбаної у ШКОЛИ послуги для БІЗНЕСУ та додати копію акта від ШКОЛИ? Чи може копія акта необов’язкова? Оригінал же має зберігатися у Комісіонера?

3) Чи правильно виставляти ПОСЕРЕДНИКУ рахунок на сплату 10500 грн. для БІЗНЕСУ одним рядком з назвою послуги «Організація участі/відвідування працівників Замовника у прослуховуванні Семінару: «Професійне емоційне вигорання» при тому що згідно документів ПОСЕРЕДНИК закупив інформаційно-консультативні послуги? Чи має бути окремо виділена в рахунку для БІЗНЕСУ Винагорода і інформаційно-консультаційні послуги на тему?

4) Чи повинен отриману знижку в зазначеному прикладі ПОСЕРЕДНИК включити собі в дохід в склад Винагороди (якщо БІЗНЕС погоджується, що це заробіток ПОСЕРЕДНИКА)? І чи обов’язково цю знижку показувати в Акті-звіті Комісіонера?

5) На яку суму, якою датою і на кого ШКОЛА має зареєструвати ПН? На яку суму, якою датою і на кого ПОСЕРЕДНИК має зареєструвати ПН?

6) Що має містити Акт-звіт Комісіонера в такому прикладі і які документи потрібно до нього додати?

7) В кого мають зберігатися оригінали договорів і актів укладених з ШКОЛОЮ від імені ПОСЕРЕДНИКА але в інтересах БІЗНЕСУ?

8) Які мають бути бух проводки?

Continue reading »

Бонуси нерезиденту

Питання: Дві великі іноземні компанії Х та У з офісами за межами України та розгалуженою мережею своїх дочірніх компаній по усьому світу уклали договір, який передбачає виплату бонусів за торгівельними операціями. Усі виплати бонусів відбуваються за межами України. Ми є дочірнім підприємством в Україні. Наша материнська компанія (Данія) виставляє на нас інвойс з формулюванням компенсації бонусів, тобто ці бонуси наша материнська компанія виплатила покупцю (також у Данії) і тепер виставляє нам інвойс з метою компенсації своїх витрат, віднесених на Україну. Ми прямих контрактів з дочірніми компаніями не маємо.

Схема взаємодії наступна: ми, як глобальний постачальник товару, нараховуємо бонуси за продаж нашим покупцям. Наша материнська компанія зібрала обсяги продажів по усій Европі (у тому числі й Україні) одного клієнта і фізично здійснили платіж лише глобальному покупцю в Данії. І тепер наша материнська компанія перевиставила на свої дочірні компанії компенсаційні інвойси за бонусами у частині обсягів продажів окремо взятої країни. У нас на території України є контракт з цим покупцем, але бонуси на території України ми йому не сплачуємо. У цьому випадку платіж здійснює материнська компанія клієнту в Данії, базуючись на глобальних  обсягах продажів.

Питання:

  1. Чи можемо ми здійснити валютний платіж як компенсацію бонусів?
  2. Якщо ні, то якими нормативними актами ми можемо це аргументувати?
  3. Якщо так, то яке формулювання має бути в акті (чи в іншому документі) та як себе захистити перед контролюючими органами?

Continue reading »

ПФД від учасника, який помер

Питання: Засновник підприємства надав ПФД, а у 2018 році помер. Через рік спадкоємець це все успадкував. Чи можна ці кошти перевести бухгалтерською довідкою з рахунка 685 на рахунок 422 надходження додаткового капіталу за рішенням зборів, чи потрібно ці кошти повернути спадкоємцю?

Continue reading »

Врегулювання корпоративних часток

Питання: Приватне підприємство А, має у засновниках фізичну особу Б (20%) і фізичну особу В (50%), а також юридичну особу Г (30%). У цей же час у складі учасників юридичної особи Г перебуває єдина фізична особа Б. 

Засновник – фізична особа Б хоче привести статут у відповідність — продавши частку у статутному капіталі (приватного підприємства А), що належить юридичні особі Г фізичній особі Б. У результаті чого до складу ПП будуть входити дві фізичні особи Б і В по 50%. 

Як це правильно зробити, без податкових наслідків, згідно чинного законодавство, без зайвих податків?

Continue reading »

Щоб кредиторська заборгованість не збільшила податок на прибуток

Питання: ТОВ на загальній системі оподаткування. На 681 врахована з 2015 року заборгованість, яка ніколи не буде повернута і погашена товаром. Контракт «до повного виконання». Які ризики щодо податку на прибуток? Сума дуже велика. Потрібно закрити на дохід? Яким числом і документами? Можливо, є якісь інші рішення? Як вийти з даної ситуації? Можемо зробити будь-які додаткові угоди.

Continue reading »

Заміна покупця у договорі

Питання: Ми постачали у жовтні 2019 року товар контрагенту А, який не оплатив нам вартість останньої поставки та вирішив розірвати з нами договір. У цьому ж місті є інший контрагент Б, з яким у нас вже укладено договір поставки та який може забрати залишки цього товару у контрагента А. Як правильно та яким договором слід оформити таку передачу та які ПН і РК у такому випадку правильно оформити? Контрагенти знаходяться в іншій області і товар повертатися на наш склад не буде, а буде переданий безпосередньо від контрагента А контрагенту Б.

Continue reading »