ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ щодо продажу товарних запасів на експорт за ціною, що є нижчою ціни придбання за імпортом

До Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та Партнери» в особі керівного партнера Єфімова Олександра Миколайовича, доцента, доктора філософії права (кандидата юридичних наук), доцента кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, адвоката та аудитора звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф» (Ідентифікаційний код – ХХХХХХХ) в особі директора Ч. із замовленням юридичної консультації щодо податкових та інших наслідків продажу на експорт товарних запасів (товарів) за ціною нижче собівартості (імпортованої вартості), що спричинено військовим станом, форс-мажорними обставинами, неможливістю реалізації товару внаслідок країни його походження, та податкових і інших наслідків, ризиків. При цьому ціна реалізації товару буде визначена на підставі незалежної оцінки суб’єктом оціночної діяльності з урахуванням наведених факторів, які не дають можливості реалізувати продукцію за ціною, що є не нижчою ціни придбання.

Continue reading »

Щодо поширення вимог Державних санітарних правил Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві в частині паспортизації складів підприємств, які зберігають дезінфікуючі засоби

Висновок науково-правової експертизи № 9622

з питань щодо поширення вимог Державних санітарних правил Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві ДСП 8.8.1.2.001-98, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.1998 № 1, в частині паспортизації складів підприємств, які не зберігають пестициди і агрохімікати, а лише дезінфікуючі засоби

 

 

м. Київ                                                    складено 14 грудня 2020 року

Continue reading »

Щодо застосування статті 1212 ЦК України

НАУКОВИЙ ВИСНОВОК

щодо застосування деяких положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Закону України «Про заставу»

(справа № 910/6939/20)

Continue reading »

Щодо застосування деяких положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Закону України «Про заставу»

НАУКОВИЙ ВИСНОВОК

щодо застосування деяких положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Закону України «Про заставу»

(справа № 910/6939/20)

Continue reading »

Стосовно надання позики (поворотної фінансової допомоги) фізичною особою юридичній особі – резиденту України та наступного її зарахування в якості вкладу до статутного капіталу юридичної особи

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

стосовно надання позики (поворотної фінансової допомоги) фізичною особою юридичній особі – резиденту України та наступного її зарахування в якості вкладу до статутного капіталу юридичної особи

Continue reading »

Щодо поширення дії Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Висновок науково-правової експертизи № _____

з питань поширення дії Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 139

 

 

м. Київ                                                    складено 07 травня 2021 року

Continue reading »

Щодо застосування загальних положень Цивільного кодексу України у сімейних правовідносинах

НАУКОВИЙ ВИСНОВОК

щодо застосування загальних положень Цивільного кодексу України у сімейних правовідносинах

(справа № 2-3897/10)

Continue reading »

Щодо включення коштів з продажу нерухомого майна до доходу, з якого стягуються аліментні платежі

НАУКОВИЙ ВИСНОВОК

щодо включення коштів з продажу нерухомого майна до доходу, з якого стягуються аліментні платежі

(справа № 758/10761/13-ц)

Continue reading »