Цивільне процесуальне право (співавторство)

Цивільне процесуальне право: підручник / [І. С. Ярошенко, І. О. Ізарова, О. М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519, [1] с.
ISBN 978-966-483-803-7

Підручник написаний на основі Цивільного процесуального кодексу України, прийнятого 18 березня 2004 року. У ньому розглядаються питання структури та змісту сучасного цивільного судочинства, принципи судочинства, аналізуються основні проблемні питання, пов’язані із реформуванням судової системи України. При написанні підручника використані матеріали юридичної практики, що дозволяє зрозуміти теоретичні положення, навчитися застосовувати їх у практичній діяльності.

Підручник рекомендується для використання студентам, аспірантам, викладачам вузів, практикуючих юристів. Може використовуватись для самостійного вивчення цивільного процессуального права.
Станом на 1 січня 2014 р.

УДК 347.9(075.8)
ББК 67.410.1я73

Залишити відповідь