Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 8. (співавторство)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення,

рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції,

науковців, фахівців). – Т.8: Договори про передачу майна у власність та користування /

За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк

Л.С., 2013. – 672 с.

ISBN 978-966-2009-11-8.

ISBN 978-966-2009-22-4 (Том 8).

У восьмому томі коментарю розглядається правове регулювання договорів

про передачу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація

сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через

приєднану мережу, міна, дарування, рента, довічне утримання (догляд) та користування

(найм (оренда), найм (оренда) житла, позичка).

Договори про передачу майна у власність та користування мають важливе значення

у цивільному законодавстві, оскільки вони є одними із основних договірних конструкцій

сучасного цивільного обороту.

Проблематика, яка розкривається у науково-практичному коментарі, поради, бачення,

позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником у вирішенні

численних ситуацій, які виникають при застосуванні ЦК України.

Для суддів, адвокатів, нотаріусів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів

вищих навчальних закладів.

УДК 347.2/.3(477)(07)

ББК 67.9(4Укр)404.1я7

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.