Правовідносини у сфері обігу векселів в Україні

Правовідносини у сфері обігу векселів в Україні. Єфімов О.М. -Х., 2006. – 174 с.

У роботі висвітлено питання, пов’язані з характеристикою засад вексельного права, а саме з правовим регулюванням обігу векселів в Україні, юридичною природою відносин із векселем, учасниками вексельного обігу та загальною характеристикою правовідносин із приводу обігу векселів.

У другій частині роботи знайшли своє відображення правові аспекти регуляторних вексельних відносин позабіржового і біржового вексельного обігу та відносин охорони і захисти при обігу векселів.

Монографія призначена для науковців, викладачів та студентів юридичних навчальних закладів і може бути використана при викладанні навчального курсу “Цивільне право України” та спецкурсів “Правове регулювання ринку цінних паперів”, “Вексельне право”. Результати монографічного дослідження можуть  використовуватись  при підготуванні навчальних посібників, підручників, методичних рекомендація для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.

ББК 67.9(4 УКР) 402
УДК 347.457 (477)

Залишити відповідь