Вексельне законодавство України: науково-практичний коментар

Єфімов О.М. Вексельне законодавство України: науково-практичний коментар. – Х.: Страйд. – 2008. – 264 с.
ISBN 978-966-8678-16-5
Вексельне законодавство, яким повинні керуватися суб’єкти зазначеного процесу, відрізняється від звичних нам законів, прийнятих нашим законодавцем. Адже Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі був розроблений ще в XIX столітті німецькими фахівцями в цій галузі.
У посібнику надано коментар до вексельного законодавства на допомогу тим, хто намагається осягнути цю складну правову матерію.
Книга буде корисною не лише фахівцям, які потребують “шліфування” своїх знань, а й студентам, що тільки починають сягати вершин правових знань.
ББК 67.9(4 УКР)402.2
УДК 347.746(477)(094.5)

Правовідносини у сфері обігу векселів в Україні

Єфімов О.М. Є91 Правовідносини у сфері обігу векселів в Україні. -Х., 2006. – 174 с.

У роботі висвітлено питання, пов’язані з характеристикою засад вексельного права, а саме з правовим регулюванням обігу векселів в Україні, юридичною природою відносин із векселем, учасниками вексельного обігу та загальною характеристикою правовідносин із приводу обігу векселів.

У другій частині роботи знайшли своє відображення правові аспекти регуляторних вексельних відносин позабіржового і біржового вексельного обігу та відносин охорони і захисти при обігу векселів.

Монографія призначена для науковців, викладачів та студентів юридичних навчальних закладів і може бути використана при викладанні навчального курсу “Цивільне право України” та спецкурсів “Правове регулювання ринку цінних паперів”, “Вексельне право”. Результати монографічного дослідження можуть  використовуватись  при підготуванні навчальних посібників, підручників, методичних рекомендація для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.

ББК 67.9(4 УКР) 402

УДК 347.457 (477)

Гражданское право и налоговое законодательство: оптимизация налогообложения

Ефимов А.Н. Гражданское право и налоговое законодательство: оптимизация налогообложения – К.: Юстиниан, 2007. – 232 с. (Серія “Аномалії цивільного права”). ISBN 966-8257-27-8
Гражданское право, в силу регулирования ним хозяйственных договоров, оказывает значительное влияние как на правильный расчет базы и объекта налогообложения, так и на сроки уплачиваемых налогов. Регулируя отношения, возникающие между субъектами гражданско-правовых отношений, нормы гражданского права могут быть правомерно и легально использованы так же и в части налоговой оптимизации, как элемента налогового планирования, чему и посвящена данная книга.
Книга предназначена в основном для бухгалтеров и юристов предприятий, а также для студентов юридических и экономических вузов.

ББК 67.9(4УКР)304

«Бузькові поради»

Єфімов О. М. Бузькові поради: оповідання для дітей молодшого та
середнього шкільного віку / О. М. Єфімов. – Чернівці :
Букрек, 2013. – 48 с. : іл.
ISBN 978-966-399-499-4
«Бузькові поради» – це продовження історії про дів-
чинку Софійку та її друга – Бузька, але дещо з іншого
боку. У книжці в доступній формі йдеться про життєву
мудрість, яка допомагає у повсякденному житті знахо-
дити вихід із ситуацій, що здаються безвихідними. Вона
вчить не боятись жити, набувати життєвого досвіду, му-
дрішати, отримувати задоволення від життя. Автором
книги є адвокат, аудитор, викладач, чоловік і батько в
одній особі.
Для дітей молодшого та середнього шкільного віку,
а також їхніх батьків.

ББК 84(4УКР)6

ISBN