Застосування вексельного законодавства під час вирішення господарських спорів

Застосування вексельного законодавства під час вирішення господарських спорів.

Методичні рекомендації щодо застосування чинного законодавства під час розгляду в господарських судах спорів, пов’язаних із застосуванням векселів, підготовлено в Академії суддів України.
Це черговий випуск рекомендацій, призначення яких – надавати методичну допомогу суддям у правильному застосуванні чинного законодавства щодо вексельного обігу, судової практики та вироблення єдиних підходів до її формування. В них розглянуто найскладніші та найактуальніші питання процесуального і матеріального права, які суддям господарських судів доводиться вирішувати під час вказаних справ, документи щодо застосування векселів, систематизовано судову практику щодо вказаних спорів.
ББК 67.9(4УКР)310
ISBN 966-8767-00-4

Залишити відповідь