Оцінка майна. Тепер в Реєстрі

Ж-л “Довідник економіста”, № 7, липень 2019 року, стор.86-87.Коментар до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду Державного майна України від 17.05.2018 № 658

Пам’ятаєте про зорі, які запалюють тому, що це комусь обов’язково потрібно? От і Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Порядок) є потрібним. І потрібен він:

  • державі, а саме податківцям, адже йдеться про єдину базу даних звітів про оцінку майна (далі – Єдина база), з якої податківці отримуватимуть інформацію для цілей обчислення доходу платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) майна у випадках, передбачених Податковим кодексом України;
  • державі та кіднепперам, оскільки вказана Єдина база даних призначена для розміщення, використання, зберігання в ній інформації зі звіту про оцінку майна та документів про нерухоме майно, рухоме майно та майнові права, тобто не лише інформацію про майно, а й про його вартість, досить важливу для визначення кіднепперами розміру «викупу». І це з урахуванням механізму перевірки достовірності такої інформації, про що йтиметься далі;
  • кіднепперам, оскільки Порядок міститиме механізм взаємодії зазначеної бази з автоматизованими електронними майданчиками, а значить і шляхи, якими цю інформацію можна отримати.

Тож, досить корисною буде вказана єдина база даних усім, хто хоче за рахунок інформації про чуже майно збільшити свої статки, та дуже шкідливою для тих, чиї статки від розповсюдження інформації про їх майно точно поменшають. Адже навіть неймовірно уявити, щоб податківці, дізнавшись щось нове про платника податків, зменшили йому ці податки, або ж щоб кіднеппери, володіючи інформацією про статки жертви, подарував цій жертві бодай гривню чи долар. Навіть у кінострічках такого не пригадаю.

 

Що дізнаються про Вас податківці? Що саме вноситиметься до Єдиної бази?

Усе, що є об’єктом оцінки, має потрапити до Єдиної бази. Хіба що лише після його оцінки. Йдеться про таке майно:

  • нерухоме майно (житловий будинок, квартира або їх частини, кімнати, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку);
  • земельні ділянки з поліпшеннями або вільні від поліпшень (з урахуванням норм безоплатного передавання земельних ділянок громадянам, визначених ст.121 Земельного кодексу України);
  • об’єкти нежитлового фонду, іншого майна, що відповідно до ст.181 Цивільного кодексу України належить до нерухомого майна (нерухомості));
  • рухоме майно та майнові права на зазначене майно, що належить платнику податку – фізичній особі, та оціночна вартість яких підлягає визначенню відповідно до Податкового кодексу України.

Не оцінюються, та отже й не потраплять у Єдину базу вказані об’єкти, якщо вони успадковуються чи отримуються в дарунок, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою.

Результати нормативної грошової оцінки земельної ділянки також не підлягатимуть реєстрації в Єдиній базі.

Ну і ще не потраплятимуть до Єдиної бази звіти про оцінку майна, які складені не у відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та не у відповідності до Закону України «Про оцінку земель».

 

Для кого інформація з Єдиної бази?

Одним із суб’єктів Єдиної бази звітів про оцінку є користувачі. Ними Порядок визнає правоохоронні та контролюючі органи, зокрема центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та інші органи державної влади. При цьому доступ на перегляд інформації зі звітів про оцінку, зареєстрованих у Єдиній базі, ФДМУ надає користувачам за допомогою електронного цифрового підпису та на підставі звернення таких користувачів, адресованого Фонду. Користувачі інформації з Єдиної бази зобов’язані використовувати інформацію, що міститься в Єдиній базі, в межах своїх повноважень, визначених законом. Залишається уявити собі ту спокусу, яку вказаним користувачам доведеться здолати, аби не допустити витік інформації, отриманої ними в межах і для виконання наданих їм повноважень.

Іншим особам, які Порядком не визнаються суб’єктами Єдиної бази (у тому числі користувачами), загальні відомості з Єдиної бази ФДМУ надає за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та у встановленій Порядком формі.

Для отримання вказаної інформації необхідно надати Фонду письмовий запит, у якому зазначити унікальний номер звіту про оцінку. У разі відсутності у запиті такого унікального номера Фонд має відмовляти у відповіді на такий запит.

 

Як звіту потрапити до Єдиної бази?

Суб’єкти оціночної діяльності, вони ж суб’єкти Єдиної бази, зобов’язані зареєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі протягом п’яти робочих днів від дати складання такого звіту. Така реєстрація звіту про оцінку здійснюється через авторизований електронний майданчик. Виключення складають звіти про оцінку нерухомого майна: житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України залежно від її призначення.

Реєстрація таких звітів здійснюється за результатом моніторингу інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб’єктом оціночної діяльності через авторизований електронний майданчик, та відповідності оціночної вартості об’єкта оцінки результату електронного визначення оціночної вартості, проведеного Модулем Єдиної бази.

 

Якщо звіт не потрапив до Єдиної бази?

Посвідчення правочинів, для яких чинним законодавством України передбачено отримання нотаріусом або особою, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна, звіту про оцінку, здійснюється після перевірки нотаріусом або вказаною іншою особою реєстрації такого звіту в Єдиній базі та наявність присвоєного йому унікального номера. Така дія підтверджується роздрукованим витягом із Єдиної бази даних звітів про оцінку, який долучається до нотаріальної справи.

Зрозуміло, що відсутність в Єдиній базі зареєстрованого звіту про оцінку унеможливить посвідчення правочину на відчуження майна чи майнових прав. В розділі V Порядку (Наслідки відмови в реєстрації звіту про оцінку) зазначено, що звіт про оцінку, не зареєстрований в Єдиній базі, без присвоєного унікального номера є недійсним.

Вказаний розділ Порядку передбачає порядок дій суб’єкта оціночної діяльності у разі отримання ним повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку.

До таких дій входить перевірка вартості об’єктів оцінки Модулем Єдиної бази. У разі незгоди з нею суб’єкт оціночної діяльності має право протягом десяти днів звернутись із письмовою заявою до ФДМУ з метою забезпечення рецензування звіту про оцінку відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» та ст.22 Закону України «Про оцінку земель».

Якщо ФДМУ вважатиме, що вказана заява відповідає встановленим у Порядку вимогам, то він розпочинає процедуру рецензування звіту про оцінку. До цієї процедури ФДМУ залучає:

  • рецензентів, що працюють у центральному апараті Фонду та його регіональних відділеннях;
  • рецензентів, визначених ст.22 Закону України «Про оцінку земель»;
  • експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів, експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Якщо експертиза пройдена успішно, то звіт реєструється в Єдиній базі. У протилежному ж випадку у процес вступає Екзаменаційна комісія, склад якої затверджується Фондом. Ця Комісія розглядає питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача(ів), які склали звіт про оцінку, та приймає рішення щодо самого(их) оцінювача(ів). До того ж Фонд повертає оцінювачу(ам) документи разом із рецензією на звіт про оцінку для доопрацювання звіту про оцінку. І після доопрацювання шанси звіту потрапити у Єдину базу знову з’являться.