Запрацювали нові механізми протидії рейдерству

Ж-л “Головбух”, № 42 (1145), 18 листопада 2019 року, стор. 45-49.

Навряд чи багато українців знають про назву ст.322 Цивільного кодексу України. А називається вона «Тягар утримання майна». Погодьтеся, дуже «яскрава» назва, як для норми закону.

Відповідно до неї власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором. Тобто власність зобов’язує. І це при тому, що в суспільстві існує стереотип про те, що мати щось у власності – це лише права і жодного обов’язку, лише плюси і жодного мінуса.

Одним із таких мінусів є й необхідність перейматися тим, щоб поки власник утримує своє майно, хтось інший це майно не привласнив собі у нечесний спосіб. І якщо раніше формальний захист права власності покладався на папери: свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, акт…, то сьогодні до того усього ще й додалися віртуальні способи фіксування майна за його власником: різноманітні реєстри, які існують на носіях електронної інформації, десь у віртуальному світі.

Якщо раніше підроблений папір на будинок не знищував існування оригіналу і міг бути досить просто спростований шляхом встановлення факту його підробки, то на сьогодні електронні реєстри прав власності на майно ще в процесі напрацювання реальних шляхів захисту прав власників.

Мабуть саме таким розмірковуванням й переймався законодавець, приймаючи Закон під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності».

Зміни внесені до двох кодексів і чотирьох законів, а саме до:

 • Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • Цивільного кодексу;
 • Закону України «Про нотаріат»;
 • Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 • Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

 

Адміністративні правопорушення

Підвищено адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом строків проведення державної реєстрації юридичної особи, ФОП…(ст.16611 КУпАП), а також за порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ст.16623 КУпАП) у цілому до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн).

 

Цивільні правовідносини

У цивільному кодексі України змін зазнала ст.116, відповідно до якої договір відчуження майна, предметом якого є частка (її частина) у статутному (складеному) капіталі товариства, має укладатися у письмовій формі.

 

Нотаріат

Законодавець вирішив «розтаємничити» дії нотаріусів, пов’язані з внесенням інформації до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та інших єдиних і державних реєстрів, уносити інформацію до яких нотаріуси зобов’язані. Відтепер такі дії нотаріуса на рівні Закону не вважатимуться порушенням нотаріальної таємниці.

До того ж відтепер на нотаріальних бланках викладатимуться також і дублікати нотаріальних документів, рішень юридичних осіб, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, актів про передання нерухомого майна до та зі статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів, розподільчих балансів, а також інших документів, визначених законами.

 

          Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

До загальних засад державної реєстрації зазначених прав відтепер належить і одночасність вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва та державної реєстрації прав. Тобто розірвання у часі нотаріальної дії і державної реєстрації речових прав вважатиметься порушенням вказаних загальних засад.

До того ж з метою упередження реєстрації бодай десь, в якійсь області України, речових прав на майно, що знаходиться, наприклад, у Львівській області, законодавець прямо зазначив, що така реєстрація має відбуватися лише за місцезнаходженням нерухомого майна. Щоб зареєструвати таке речове право в іншій адміністративно-територіальній одиниці необхідним є відповідне рішення Міністерства юстиції України.

Із системи суб’єктів державної реєстрації прав виключені так звані акредитовані суб’єкти, якими могли бути юридичні особи публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори, та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала договір страхування своєї відповідальності і договори з іншими суб’єктами реєстрації.

Державні та приватні виконавці позбавлені права реєстрації припинення іпотеки.

Державні реєстратори матимуть ускладнений доступ до Державного реєстру прав. Він здійснюватиметься шляхом багатофакторної аутентифікації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в документі під назвою Порядок ведення Державного реєстру прав.

Якщо необхідність проведення державної реєстрації речових прав нотаріусом буде викликана вчиненням нотаріальних дій, то реєстраційна справа буде формуватися в електронній формі, без паперового еквіваленту.

У разі ж якщо державна реєстрація прав проводиться не у результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі документів, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, державний реєстратор обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав. Така перевірка має здійснюватися як щодо особи, якій належить нерухоме майно на певному речовому праві, так і щодо особи, яка набуває певних речових прав на таке майно.

Деталізовано порядок здійснення вказаної перевірки та обсяг відомостей, які мають бути використані для неї. Причому деталізація стосується як об’єктів перевірки, так і документів, які мають бути використані, застосовані, дослідженні для неї.

Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнено новою ст.312, якою врегульовано особливості державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.

Так, державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, крім окремих випадків. Державна реєстрація припинення обтяження речових прав у результаті зняття нотаріусом заборони на відчуження нерухомого майна відповідно до Закону України «Про нотаріат» проводиться нотаріусом, яким знято відповідну заборону на відчуження нерухомого майна, одночасно з її зняттям.

Має стати простішим укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна з відстрочкою чи розстрочкою оплати та з переходом права власності після отримання оплати. Відтепер, у разі нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини, а також у разі, якщо у результаті вчинення нотаріальної дії утворюються нові об’єкти нерухомого майна, що потребує здійснення власником дій, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться після настання певної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором.

Відповідно до ст.37 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду. У разі якщо за результатами розгляду скарги Міністерством юстиції України чи його територіальними органами виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб’єктами державної реєстрації прав рішень з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України, його територіальні органи вживають заходів щодо негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів.

 

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Відповідно до змін, внесених до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» коло заявників, які можуть звертатися для здійснення реєстраційних дій розширено. Додалися:

 • спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю або уповноважена ними особа – у разі подання заяви про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • учасник, який виходить з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа – у разі подання заяви про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними особа – у разі подання акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • позивач або уповноважена ним особа – у разі подання судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників такого товариства чи судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення з відповідача (витребування з його володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

 

Принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації її результатів поширено на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у результаті:

 • нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є відчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю),
 • видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю).

Така реєстрація проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, відразу після вчинення посвідчувального напису на документі або підписання документа, що ним видається, крім випадків нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини, та деяких інших випадків.

І лише за наявності поважних причин (надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила)) таку державну реєстрацію може провести інший нотаріус за домовленістю із ним та за попереднім письмовим повідомленням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України із зазначенням поважних причин, відомостей про нотаріуса, що проводитиме державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та строку відсутності.

 

Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи приватного права, у разі якщо такі зміни відбулися не в результаті нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є відчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств), у результаті видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств) або не на підставі судового рішення, обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи. Врегульовано порядок такої перевірки щодо суб’єктів та джерел відомостей про них.

Суб’єкти державної реєстрації і в цьому разі матимуть доступ до ЄДР через багатофакторну аутентифікацію.

 

З метою упередження рейдерських захоплень юридичних осіб встановлено, що учасники, керівники юридичної особи набувають право на безоплатній основі в режимі реального часу засобами телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи.

У разі подання заяв щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в ЄДР справжність підписів учасників має бути засвідчена нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів у випадках:

 • прийняття рішення, про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників та про виключення учасника з товариства;
 • подання заяви про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 • подання заяви про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 • подання акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

 

Підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації змін у ЄДР поповнилися такими:

 • документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;
 • щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей ЄДР, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у ЄДР міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
 • щодо юридичної особи, стосовно якої в ЄДР міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними.

 

Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

Звітність, яка впливає на визнання правочину значним, відтепер буде не та, що складена станом на кінець попереднього кварталу, а остання затверджена фінансова звітність, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Дещо подумав законодавець і про кредиторів ТОВ чи ТДВ, щодо яких прийнято рішення про припинення (реорганізацію) чи про виділ. Відповідно до змін протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні відповідно, зобов’язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів. Повідомлення про припинення товариства та строк для заявлення кредиторами своїх вимог оприлюднюються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань автоматично у режимі реального часу за допомогою програмних засобів ЄДР.