Підписання ВКО за керівника

БухгалтеріяUA, № 5 (83), 03.02.2020, стор. 26

Коментар до ІПК ГУ ДПС у місті Києві від 03.01.2020 № 22/ІПК/26-15-04-04-11-ІПК

 

Якщо ГУ ДПС мало на меті залякати та увести бухгалтерів у стан занепокоєння, то цією ІПК це вдалося зробити. Принаймні, одна з моїх знайомих висококваліфікованих фахівців у сфері касових операцій саме в такому стані й опинилася.

Погодьтеся, що, прочитавши цю ІПК, досить логічним буде дійти висновку про те, що головного бухгалтера можна замінити іншим «підписантом» видаткового ордера, а от керівник зобов’язаний завжди бути на місці. Головний бухгалтер має право на відпустку, відрядження, лікування…, а керівник – не має, бо йому треба завжди бути присутнім, щоб підписувати видаткові касові ордери.

І дійсно, відповідно до п.26 розділу ІІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті (Положення – 148) документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником.

Як бачите, підпис керівника має бути завжди, а підпис головного бухгалтера можна замінити підписом іншої особи, уповноваженої керівником. Це й уводить в занепокоєння фахівців. Не важко спрогнозувати реакцію податківців на ВКО, підписаний заступником керівника і головним бухгалтером, з урахуванням того, що відповідно до змін, які вносяться до ПКУ, п.44.9 ст.44 ПКУ стверджуватиме, що первинні документи, що складені платником податків для підтвердження відомостей, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, враховуються в податковому обліку за умови,  якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та/або поведінці платника податків.

Відповідно до ч.5 ст.65 Господарського кодексу України керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, у тому числі вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами. Згідно з ч.10 ст.39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додаткової відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VІІІ, якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов’язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

Отже в межах і в порядку, визначених установчими документами юридичної особи, керівник на час своєї відсутності може призначити тимчасового виконувача своїх обов’язків. Такий призначений керівником ТВО керівника, не залежно від назви своєї власної посади, набуває повноважень керівника. А тому й видатковий касовий ордер він підписує не в статусі своєї постійної посади, а в статусі саме керівника.

Таким чином у п.26 розділу ІІІ Положення № 148 йдеться не про конкретну фізичну особу, яка займає посаду керівника, головного бухгалтера чи іншу посаду, а йдеться про відповідну посаду, незалежно від того, хто її займає. А тому, керівник своїм розпорядженням може визначити перелік посад, займаючи які, конкретні фізичні особи можуть підписувати видатковий касовий ордер так званим другим підписом. А от що до посади керівника, то вона залишається незмінною щодо першого підпису на ВКО. Проте змінною залишається фізична особа, яка таку посаду може займати постійно чи тимчасово. Головне, аби вона мала повноваження керівника відповідно до установчих документів та розпорядчого акту керівника, який тимчасово ці повноваження делегував іншій особі.

То ж нічого занепокойливого в коментованій ІПК немає. Ну хіба що окрім форми її викладення.