Платникам єдиного податку: купівля-продаж цінних паперів та корпоративних прав

БухгалтеріяUA, № 7 (85), 03.02.2020, стор. 47

Коментар до ІПК  ГУ ДПС у Донецькій області від 08.01.2020 № 31/10/05-99-04-04/ІПК

 

ГУ ДПС в коментованій ІПК майже цитує запит: платник ЄП третьої групи – юридична особа здійснює операції з купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Чи виникають підстави для переходу такого платника на загальну систему оподаткування?

Зрозуміло, що у фіскальному відомстві не налаштовані на нефіскальні відповіді і тому ГУ ДПС розширює та змінює в результаті запит таким чином, щоб він повністю відповідав фіскальній відповіді.

І дійсно, згідно з п.291.5.1 ст.291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва.

Про те, що таке посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, йдеться у ст.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-ІІІ. І там зазначено, що це діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців, якщо інше не передбачено законом, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

А ще у ст.17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV зазначено, що професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом, а також банками. При цьому така діяльність включає: брокерську та дилерську діяльність, андеррайтинг та діяльність з управління цінними паперами.

Брокерська діяльність – це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Дилерська діяльність – це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

При цьому деякі види фінансових послуг та професійна діяльність з торгівлі цінними паперами підлягають ліцензуванню. Тобто сам факт отримання такої ліцензії фактично позбавляє права на спрощену систему оподаткування, а здійснення діяльності, яка такої ліцензії не потребує, надає право на спрощену систему оподаткування.

У залишку маємо: ГУ ДПС у коментованій ІПК відповіло на запит, який їй не надавався, і не відповіло на отриманий від платника податків запит. І усе це заради того, щоб ІПК носила фіскальний характер.

Отже, не вгадав платник з тим, про що треба було запитати, щоб отримати саме таку ІПК.