Єдиноподатникам: облік пайових внесків

БухгалтеріяUA, № 9 (87), 02.03.2020, стор. 44

Коментар до ІПК ДПС України від 31.01.2020 № 406/6/99-00-0402-02-06/ІПК

 

Просте запитання стосовно оподаткування єдиним податком пайових внесків членів та асоційованих членів кооперативу, очевидно, має мати й просту відповідь. Проте, якщо ця відповідь не є фіскальною, то ДПС України може надати її лише з  великою потугою.

Але часто просто не надає ніякої відповіді, посилаючись на те, що бухоблік – це не парафія податківців. Проте це не заважає їм в актах перевірки вказувати на порушення саме правил бухобліку, якщо з цього можна додатково нарахувати податок на прибуток.

Нічого дивного, усе, як завжди. Відповідь або фіскальна, або ніяка. Ну як прийнято говорити про тих, хто…

Що стосується коментованої ІПК, то перше, на що хотілося б звернути увагу головного податкового відомства, – це на те, що поняття доходів є у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, який за своєю юридичною ієрархією є більш «поважним», аніж ПСБО 15 «Дохід».

Відповідно до ст.1 вказаного Закону доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Тож, для визначення того, чи можна вважати членські внески доходом, логічніше оперувати цим Законом, а також спеціальним законом у сфері кооперативної діяльності, яким є Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV (далі – Закон про кооперацію).

У Законі про кооперацію є ст.25, яка прямо вказує на те, з чого формується саме дохід кооперативу: дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників. Тобто ключовим критерієм у цьому визначенні є отримання надходжень від здійснення саме господарської діяльності.

Не знати, що це таке, податківці просто не можуть, оскільки майже в кожному акті перевірки вони цитують ст.3 Господарського кодексу України: під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Зрозуміло, що членські внески – це не плата за продукцію, роботи чи послуги. А отже й не дохід кооперативу.

Згідно зі ст.1 Закону про кооперацію пай – це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Ст.19 Закону про кооперацію, вказуючи на джерела формування майна кооперативу, відмежовує вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї від коштів, що надходять від провадження господарської діяльності.

Простий системний аналіз наведених вище норм законодавства свідчить про те, що пайові внески аж ніяк не є доходами, оскільки їх джерелом не є господарська діяльність. А тому, включати їх у виручку, яка оподатковується єдиним податком ніяких підстав немає.

Проте, такий висновок не є фіскальним, а тому ДПС України й не може до нього дійти.