Посередництво в освітніх послугах (комісія)

Питання: Підприємство «БІЗНЕС» – умовна назва для юридичної особи платник ПнП та ПДВ. Підприємство «ПОСЕРЕДНИК» – умовна назва для юридичної особи 3 група, 5%, неплатник ПДВ або юридична особа платник ПнП та ПДВ в залежності від ситуації. ПОСЕРЕДНИК працює по двох видах договорів: агентський та комісії.

Підприємство «ШКОЛА» – умовна назва для фізичної особи-підприємець 2 (3) група або юридичної особи платник ПнП та ПДВ в залежності від різних договорів.

Навчальні послуги – умовна назва для інформаційно-консультаційних послуг, які надають ШКОЛИ для працівників БІЗНЕСУ (послуги оподатковуються ПДВ 20%).

ПОСЕРЕДНИК по різних договорах надає два види посередницьких послуг, що відрізняються з юридичної точки зору (суб’єктністю): агентські для ШКОЛИ з метою реалізації її навчальних послуг та комісійні – для БІЗНЕСУ з метою придбання навчальних послуг для її працівників.

І. Комісійні послуги на придбання навчальних послуг.

ПОСЕРЕДНИК за дорученням БІЗНЕСУ за плату (5% від номінальної вартості навчальних послуг) надає наступні послуги: від свого імені, але в інтересах БІЗНЕСУ і за його рахунок представляє БІЗНЕС перед будь-якими Організаторами (або ШКОЛИ) навчальних послуг, укладає з Організаторами навчальних послуг договори на проведення навчальних послуг для працівників БІЗНЕСУ. Тематика, напрям, предмет, обсяг, розклад, час проведення та/або вартість навчальної послуги, заздалегідь, до укладання відповідного договору,  узгоджується БІЗНЕСОМ та ПОСЕРЕДНИКОМ.

ПОСЕРЕДНИК самостійно визначає порядок оплати послуг Організаторів за укладеними ним в інтересах БІЗНЕСУ договорах. БІЗНЕС погоджує ПОСЕРЕДНИКУ граничну вартість або ціну кожного договору ПОСЕРЕДНИКА з Організатором, який ПОСЕРЕДНИК планує укласти в інтересах БІЗНЕСУ.

БІЗНЕС відшкодовує ПОСЕРЕДНИКУ його витрати, що дорівнюють ціні/вартості договору, укладеного ПОСЕРЕДНИКОМ в інтересах БІЗНЕСУ. БІЗНЕС в свою чергу може знати, а може й не знати, з ким укладе договір ПОСЕРЕДНИК на пряму закупку навчальних послуг для БІЗНЕСУ.  

Приклад: ПОСЕРЕДНИК платник ПДВ і ПнП отримав 02.03.2020 від БІЗНЕСУ платника ПДВ грошові кошти в сумі 10500 грн, з них  10000 грн. на придбання Семінару на тему: «Професійне емоційне вигорання» для відвідування працівниками БІЗНЕСУ та 500 грн – винагорода ПОСЕРЕДНИКА. У зв’язку з цим ПОСЕРЕДНИК уклав від свого імені договір на закупку навчальних послуг у ШКОЛИ для свої клієнтів і отримав від ШКОЛИ додаткову знижку як постійному клієнтові 500 грн 06.03.2020 ПОСЕРЕДНИК перерахував ШКОЛІ 9500 грн з урахуванням знижки. 09.03.2020 ПОСЕРЕДНИК отримав від ШКОЛИ акт на своє ім’я на суму 9500 грн. (назва послуг в акті: Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Професійне емоційне вигорання», одиниця виміру – грн).

Запитання:

1) Чи правильно, що в акті на послуги, які надає ШКОЛА для БІЗНЕСУ, підписантами є ШКОЛА та ПОСЕРЕДНИК з його реквізитами, який діє від свого імені, але за рахунок БІЗНЕСУ?

2) Чи потрібно ПОСЕРЕДНИКУ в свою чергу перевиставляти та виписувати такий же акт на БІЗНЕС чи достатньо буде надати Акт-звіт Комісіонера з максимальною деталізацією своїх послуг і придбаної у ШКОЛИ послуги для БІЗНЕСУ та додати копію акта від ШКОЛИ? Чи може копія акта необов’язкова? Оригінал же має зберігатися у Комісіонера?

3) Чи правильно виставляти ПОСЕРЕДНИКУ рахунок на сплату 10500 грн. для БІЗНЕСУ одним рядком з назвою послуги «Організація участі/відвідування працівників Замовника у прослуховуванні Семінару: «Професійне емоційне вигорання» при тому що згідно документів ПОСЕРЕДНИК закупив інформаційно-консультативні послуги? Чи має бути окремо виділена в рахунку для БІЗНЕСУ Винагорода і інформаційно-консультаційні послуги на тему?

4) Чи повинен отриману знижку в зазначеному прикладі ПОСЕРЕДНИК включити собі в дохід в склад Винагороди (якщо БІЗНЕС погоджується, що це заробіток ПОСЕРЕДНИКА)? І чи обов’язково цю знижку показувати в Акті-звіті Комісіонера?

5) На яку суму, якою датою і на кого ШКОЛА має зареєструвати ПН? На яку суму, якою датою і на кого ПОСЕРЕДНИК має зареєструвати ПН?

6) Що має містити Акт-звіт Комісіонера в такому прикладі і які документи потрібно до нього додати?

7) В кого мають зберігатися оригінали договорів і актів укладених з ШКОЛОЮ від імені ПОСЕРЕДНИКА але в інтересах БІЗНЕСУ?

8) Які мають бути бух проводки?

Відповідь: Відповідно до ст.1011 Цивільного кодексу за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. А згідно зі ст.1016 ЦКУ за договором, укладеним з третьою особою, комісіонер набуває права навіть тоді, коли комітент був названий у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору. При цьому комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився за виконання договору (делькредере). У разі ж порушення третьою особою договору, укладеного з нею комісіонером, комісіонер зобов’язаний негайно повідомити про це комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази. Комітент має право вимагати від комісіонера відступлення права вимоги до цієї особи.

  1. Оскільки права за договором між ШКОЛОЮ та ПОСЕРЕДНИКОМ виникають саме у комісіонера, а не у БІЗНЕСУ, акт на отримані послуги має підписувати саме комісіонер. Хоча це не виключає права БІЗНЕСУ вимагати від ПОСЕРЕДНИКА відступлення права вимоги на послуг до ШКОЛИ. У такому разі акт на отримання послуг має підписувати БІЗНЕС.
  2. Відповідно до ст.1022 ЦКУ після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Таким чином, законодавець вказує на те, що між ПОСЕРЕДНИКОМ та БІЗНЕСОМ мають бути складені два документи: звіт комісіонера та документ про передачу ним БІЗНЕСУ всього одержаного за договором комісії. Останній документ варто назвати актом передачі всього одержаного. Тобто фактично йдеться про перевиставлення отриманих послуг від ШКОЛИ, яке можна оформити актом передачі усього одержаного ПОСЕРЕДНИКОМ БІЗНЕСУ. Оскільки в акті між ШКОЛОЮ та ПОСЕРЕДНИКОМ отримувачем послуг зазначений саме ПОСЕРЕДНИК, то оригінал цього акту буде первинним документом саме для ПОСЕРЕДНИКА. Відповідно до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Копію акта, складеного між ПОСЕРЕДНИКОМ та ШКОЛОЮ варто додати до акту, складеного між ПОСЕРЕДНИКОМ та БІЗНЕСОМ.
  3. Відповідно до ст.1016 ЦКУ комітент зобов’язаний забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обов’язку перед третьою особою. Як видно із запиту, БІЗНЕС має забезпечити ПОСЕРЕДНИКА коштами у розмірі 10000 грн на виконання доручення, та сплатити 500 грн комісійної винагороди. Обов’язок комітента сплатити комісійну плату (винагороду) комісіонеру встановлений ст.1013 ЦКУ. Це два окремих обов’язки БІЗНЕСУ стосовно ПОСЕРЕДНИКА, тому цілком логічно їх розділити в рахунку на сплату і вказати окремими рядками.
  4. Стосовно знижки в зазначеному прикладі контролюючі органи притримуються думки про те, що знижка, надана постачальником покупцю за певні обсяги закупівлі, є платою за маркетингові послуги. Тому з точки зору контролюючих органів вона має бути включена в дохід ПОСЕРЕДНИКА, оскільки таким чином оплату вказаних маркетингових послуг ШКОЛА оплачує саме ПОСЕРЕДНИКУ. Однак з точки зору цивільних правовідносин і ця точка зору більше відповідає нормам ЦКУ, знижку, надану ШКОЛОЮ має отримати саме БІЗНЕС. Так, згідно зі ст.1014 ЦКУ комісіонер зобов’язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комітентові. Отже, отриману знижку ПОСЕРЕДНИК повинен відобразити у звіті комісіонера і передати (перерахувати) її БІЗНЕСУ.
  5. Відповідно до п.1. ст.188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). Враховуючи, що договірною вартістю послуг, які надаються ШКОЛОЮ, є 9500 грн, ПН має бути складена саме на цю суму. Однак, як вже було зазначено вище, контролюючі органи виходять з того, що знижка є оплатою маркетингових послуг. І тому вони швидше за все вимагатимуть, щоб податкова накладна була складена ШКОЛОЮ на суму 10 000 грн. І якщо ПОСЕРЕДНИК є платником ПДВ, то він має скласти ПН на суму знижки, тобто на 500 грн. Оскільки з точки зору ЦКУ ПОСЕРЕДНИК придбав послугу для БІЗНЕСУ фактично за 9500 грн, то саме на цю суму він і повинен скласти та зареєструвати ПН. Знову ж таки, з позиції контролюючого органу, послуга була придбана за 10000 грн, тому й ПН має бути складена та зареєстрована ПОСЕРЕДНИКОМ на цю суму. Крім того, ПОСЕРЕДНИК має скласти і зареєструвати ПН на суму своєї комісійної винагороди, а саме на суму 500 грн. ШКОЛА має складати ПН датою складання акту про надання послуг або отримання оплати (за першою подією). Посередник має складати ПН на дату першої події: отримання коштів від БІЗНЕСУ або передачі йому виконаного комісійного доручення (звіту та акту).
  6. Акт-звіт комісіонера має містити інформацію щодо придбаних комісіонером послуг ШКОЛИ для БІЗНЕСУ. Ця інформація має відповідати інформації, вказаній в акті, складеному між ШКОЛОЮ та ПОСЕРЕДНИКОМ. Крім того в акті-звіті комісіонера слід зазначити витрати, понесені комісіонером на виконання доручення. Вся викладена інформаціє має бути підтверджена копією акта, складеного між ШКОЛОЮ та ПОСЕРЕДНИКОМ, платіжними документами на підтвердження витрат, іншими документами, супутніми зазначеним (щодо самих навчальних послуг).
  7. Оригінали договорів та первинних документів мають зберігатися у сторін договорів та учасників господарських операцій. Тобто оригінали документів, підписаних представниками ПОСЕРЕДНИКА і ШКОЛИ мають зберігатися у ПОСЕРЕДНИКА і ШКОЛИ. Якщо ж на вимогу БІЗНЕСУ ПОСЕРЕДНИК передав йому право вимоги від школи навчальних послуг, то разом з таким правом відповідно до ст.517 ЦКУ мають бути передані й відповідні оригінали документів.
  8. Враховуючи що комісіонер відповідно до ст.1011 ЦКУ діє за рахунок комітента, КОНЦЕПТУАЛЬНО отримані кошти він має відображати у себе за дебетом рахунку 311 кредитом рахунку 685. Здійснюючи оплату послуг ШКОЛІ, ПОСЕРЕДНИК має відображати у зворотному порядку, зменшуючи тим власну кредиторську заборгованість перед БІЗНЕСОМ. Податкові зобов’язання з ПДВ обраховуються ПОСЕРЕДНИКОМ за дебетом рахунку 643 і кредитом рахунку 641, а податковий кредит – за дебетом 641 і кредитом рахунку 644 відповідно до дат, вказаних вище, а також відповідно до обраної стратегії обліку: контролюючого органу чи правової логіки.