Агентські послуги в освіті

Питання: АГЕНТ за дорученням ШКОЛИ і за її рахунок укладає від її імені договори з будь-якими юридичними особами на отримання такими особами інформаційно-консультаційних послуг ШКОЛИ, вчиняє необхідні дії, оформлює документи, необхідні для їх виконання, узгоджує з новими та/або потенційними клієнтами  зміст та опис інформаційно-консультативних послуг ШКОЛИ (зокрема їх назви, перелік, обсяг, ціну, зміст, тематику, додаткові вимоги, ціни та тарифи), в отриманні яких зацікавлені такі клієнти, та погоджує такий зміст та опис зі ШКОЛОЮ (до реалізації замовлення чи укладання договору).

АГЕНТ не відповідає за якість послуг, робіт, устаткування, наданих ШКОЛОЮ клієнтам та/або ШКОЛІ третіми особами, якщо такі послуги, роботи, устаткування, обґрунтовано впливають/можуть впливати на якість та кінцевий результат послуг, що надаються АГЕНТОМ.

АГЕНТ приймає грошові кошти від клієнтів за послуги ШКОЛИ і своєчасно перераховує їх ШКОЛІ, за що отримує від ШКОЛИ свою Винагороду (5% від номінальної вартості навчальних послуг).

Приклад: АГЕНТ платник ПДВ і ПнП отримав 02.03.2020 від БІЗНЕСУ платника ПДВ грошові кошти за Онлайн-курс: Опанування Excel на професійному рівні, який надає ШКОЛА платник ПДВ і з якою АГЕНТОМ укладено агентський договір,  в сумі 10000 грн АГЕНТ перерахував 06.03.2020 ШКОЛІ 9500 грн за мінусом своєї винагороди – 500 грн.

 

Запитання:

1) ХТО є підписантами в акті на послуги (акт від 09.03.2020), які надає ШКОЛА для БІЗНЕСУ?

2) Чи може це бути БІЗНЕС та АГЕНТ, який підписує акт від імені ШКОЛИ з реквізитами ШКОЛИ в акті і посиланням на агентський договір?

3) Сума такого акта має бути на 10000 грн? Яку правильно писати назву послуги в такому акті і рахунку на оплату як «Інформаційно-консультаційні послуги на тему: Опанування Excel на професійному рівні» чи «Онлайн-курс. Опанування Excel на професійному рівні»? Одиниця виміру можлива як грн, послуга, шт. чи особи?

4) На яку суму, якою датою і на кого ШКОЛА має зареєструвати ПН? На яку суму, якою датою і на кого АГЕНТ має зареєструвати ПН?

5) Що має містити акт-звіт агента в такому прикладі і які документи потрібно до нього додати?

6) В кого мають зберігатися оригінали договорів укладених з БІЗНЕСОМ від імені ШКОЛИ?

7) Які мають бути бух проводки?

Відповідь: Відповідно до ст.1000 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. Агентська діяльність є за своєю правовою суттю відносинами, що вникають з договору доручення. Вона детальніше врегульована нормами Господарського кодексу України. Відповідно до ст.295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

 

  1. Оскільки АГЕНТ укладає договір із БІЗНЕСОМ від імені ШКОЛИ і відповідно до ст.1000 ЦКУ за таким правочином усі права та обов’язки виникають для ШКОЛИ, то акт наданих послуг мають підписувати від імені ШКОЛИ АГЕНТ або інша уповноважена особа ШКОЛИ.
  2. Оскільки акт про надання послуг ШКОЛОЮ для БІЗНЕСУ є первинним документом у розумінні ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, і такий первинний документ має містити реквізити сторін господарської операції, то в акті мають бути зазначені реквізити саме ШКОЛИ. Посилання на агентський договір є обов’язковим, оскільки цей договір є підставою підписання договору і акту АГЕНТОМ від імені ШКОЛИ.
  3. Оскільки БІЗНЕС оплачує ШКОЛІ, від імені якої діє АГЕНТ саме 10 000 грн за освітні послуги, то в акті має бути зазначена саме ця сума. Щодо формулювання назви послуг в акті слід вказати, що воно має повністю відповідати умовам договору. Якщо за умовами договору це були інформаційно-консультаційні послуги, то в акті мають бути зазначені саме інформаційно-консультаційні послуги. Якщо це був онлайн-курс, то і в акті має бути вказаний онлайн-курс. Це ж стосується й одиниці виміру в акті і в ПН. Вона має відповідати умовам договору.
  4. Відповідно до п.1. ст.188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). Оскільки ШКОЛА постачає послуги вартістю 10 000 грн, то ПН має бути складена на суму 10 000 грн. При цьому в частині агентської винагороди на суму 500 грн АГЕНТ повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, а ШКОЛА, відповідно – податковий кредит. П.189.4. ПКУ, який регулює порядок визначення бази оподаткування за договорами комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, ані словом не згадує про агентські договори. Тому, якщо тлумачити цей пункт буквально, то АГЕНТ не повинен відображати отримання коштів від БІЗНЕСУ і перерахування їх ШКОЛІ як оподатковувану операцію. Проте із суті зазначеної норми видно, що йдеться про так звані посередницькі операції, а агентський договір є одним із видів таких операцій. Тому варто рекомендувати АГЕНТУ на дату отримання оплати від БІЗНЕСУ скласти ПН на суму отриманої оплати. Податковий кредит АГЕНТ має нарахувати на суму агентської винагороди після того, як ШКОЛА зареєструє ПН з відповідними податковими зобов’язаннями. Оскільки АГЕНТ отримує свою винагороду шляхом утримання з коштів, що отримані ним від БІЗНЕСУ, то на цей момент й слід ШКОЛІ реєструвати ПН. Звісно, якщо акт надання послуг БІЗНЕСУ ШКОЛОЮ і акт надання агентських послуг АГЕНТОМ ШКОЛІ не передували грошовим розрахункам і не були першою подією.
  5. Акт надання послуг АГЕНТОМ ШКОЛІ має містити зазначення агентської послуги, а саме – укладення договору з БІЗНЕСОМ від імені ШКОЛИ, а також вартість цієї послуги – 500 грн. За цим актом АГЕНТ має передати оригінали договору і акту, сторонами яких є ШКОЛА і БІЗНЕС.
  6. Оригінали договору і акту, сторонами яких є БІЗНЕС і ШКОЛА, від імені якої діяв АГЕНТ, мають зберігатися у сторін договору і акту, тобто у ШКОЛИ і у БІЗНЕСУ.
  7. Враховуючи що АГЕНТ відповідно до ст.1000 ЦКУ діє від імені і за рахунок ШКОЛИ, КОНЦЕПТУАЛЬНО отримані кошти він має відображати у себе за дебетом рахунку 311 кредитом рахунку 685. Здійснюючи перерахування коштів ШКОЛІ, АГЕНТ має відображати у зворотному порядку, зменшуючи тим власну кредиторську заборгованість перед ШКОЛОЮ. Податкові зобов’язання з ПДВ обраховуються АГЕНТОМ за дебетом рахунку 643 і кредитом рахунку 641, а податковий кредит – за дебетом 641 і кредитом рахунку 644 відповідно до дат, вказаних вище.