Благодійний фонд у складі неблагодійної організації

Питання: Чи можлива організація спеціального фонду в ТОВ і використанні даних коштів на благодійні заходи?  ТОВ планує організувати благодійний фонд на підприємстві, в який кошти будуть надходити від кінцевого споживача нашої послуги. При цьому ми будемо повідомляти кінцевого споживача, що частина коштів, оплачених за послугу, буде витрачена на благодійність.

1 Чи повинна частина коштів, отримана від кінцевого споживача, оподатковуватись податком на прибуток на загальних підставах?

2 Чи маємо право використовувати кошти благодійного фонду, сформованого на підприємстві, наступним чином:

–  перераховувати, як безповоротну фінансову допомогу у будь-які підприємства чи організації, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах без будь-яких обмежень?

–  перераховувати кошти в організації, які є неприбутковими організаціями в межах 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року?

–  придбавати за ці кошти товари, продукти, медичні засоби, обладнання, послуги з метою подальшої передачі їх до благодійних спілок, громадських організацій, лікарень, дитячих будинків тощо?

Відповідь: Податкове законодавство досить ретельно пильнує за тим, щоб під «завісою» благодійної допомоги не ховалося звичайне ухилення від сплати податків.

Відповідно до п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. При цьому доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Відповідно до пп.133.4.6. ст.133 ПКУ до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

  • бюджетні установи;
  • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
  • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
  • житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
  • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
  • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
  • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

 

Створення і діяльність благодійних організацій врегульована спеціальним Законом Україні «Про благодійну діяльність і благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI. Відповідно до ст.1 цього Закону благодійна організація – це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Що стосується доходів юридичних осіб, які не є благодійними організаціями, то вони оподатковуються на загальних підставах з деякими пільгами щодо «благодійних витрат». Згідно з пп.140.5.9. ст.140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

 

Одним із принципів, на основі яких здійснюється підприємницька діяльність, є принцип вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом (ст.44 Господарського кодексу України).

Ст.57 ГКУ встановлює правило, відповідно до якого в установчих документах та у статуті повинен бути зазначений порядок розподілу прибутків та збитків. До того ж порядок використання прибутку (доходу) суб’єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів (ст.142 ГКУ).

 

Таким чином, частина коштів, отримана від кінцевого споживача як частина вартості придбаного товару/робіт/послуг, має бути включена фінансового результату, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах у частині, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Кошти благодійного фонду, сформованого на підприємстві за рахунок прибутку після оподаткування, можуть бути використані, як:

–  безповоротна фінансова допомога для будь-якого підприємства чи організації, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах без будь-яких обмежень для надавача такої допомоги;

–  допомога неприбутковим організаціям в межах 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

–  витрати на придбання товарів, продуктів, медичних засобів, обладнання, послуг з метою подальшої передачі їх до благодійних спілок, громадських організацій, лікарень, дитячих будинків тощо.