Оновлення кінцевого бенефіціарного власника

Питання: На початку травня 2020 року помер єдиний учасник ТОВ. За життя він склав заповіт на фізичну особу. ТОВ відповідно до законодавства має оновити відомості про бенефіціара, подати відомості. Як це зробити і які дії директора ТОВ мають бути в такій ситуації?

Відповідь: Згідно зі ст.23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII у разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. У такому разі стаються зміни про відповідне ТОВ.

Відповідно до ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, реєстратору подається у тому числі такий документ, як структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. Терміни «кінцевий бенефіціарний власник» та «структура власності» у вказаному Законі вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

Відповідно до п.58 ч.1 ст.1 зазначеного Закону структура власності – це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників. А згідно з п.30 ч.1. ст.1 цього ж Закону кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. При цьому кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Подає такий документ заявник, яким визнається спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою відповідальністю у разі подання заяви про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (п.8 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських) формувань».

Таким чином, для оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника спадкоємець має подати відповідну заяву реєстратору з доданням до неї документів, зазначених в ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.