Оновлення статуту ТОВ

Питання: Як виявилося, минулого року ми не замінили Статут на нову редакцію. Які штрафи загрожують нашому підприємству?

Один із учасників змінив прізвище рік тому, а нам стало відомо про це нещодавно. Чи існує якийсь штраф за це?

Відповідь: Згідно з п.3 глави VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом.

Тобто юридичними наслідками залишення статуту ТОВ в редакції, що діяла до набрання чинності зазначеним Законом, є те, що до 17.06.2019 застосовувалися положення «старого» статуту навіть у тому разі, коли вони суперечили вказаному Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Після вказаної дати положення статуту ТОВ, що суперечать цьому Закону застосовуватися вже не можуть. Отже, застосовуватися мають положення Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», як пріоритетні. Штрафів за неприведення «старого» статуту ТОВ у відповідність новому Закону чинне законодавство не встановлює.

Проте слід мати на увазі, що у разі укладення «важливих» договорів для Вашого ТОВ юристи контрагентів можуть попросити статут Вашого ТОВ для аналізу на предмет дотримання правил вчинення, наприклад, значних правочинів (ст.44) та правочинів, щодо яких є заінтересованість (ст.45). Або ж, наприклад, статут Вашого ТОВ потрібен буде юристам банку у разі відкриття рахунку чи отримання кредиту, чи нотаріусу для вчинення нотаріальної дії. У цьому разі навряд чи влаштує вказаних юристів чи нотаріуса «стара» редакція статуту Вашого ТОВ.

 

Що стосується питання зміни учасником прізвища, то я би назвав дискусійним питання про те, чи вважається це зміною складу учасників ТОВ. На мою думку, зміна прізвища одним із учасників, наприклад, у разі укладенням ним шлюбу, не є зміною складу учасників, а отже й не тягне за собою виникнення обов’язку внесення змін до ЄДР та статуту.

Проте, якщо притримуватися протилежної думки, то така зміна має бути відображена в ЄДР, як зміна складу учасників. Для цього слід виходити з того, що відповідно до ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, реєстратору подається у тому числі такий документ, як структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. Терміни «кінцевий бенефіціарний власник» та «структура власності» у вказаному Законі вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

Відповідно до п.58 ч.1 ст.1 зазначеного Закону структура власності – це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників. А згідно з п.30 ч.1. ст.1 цього ж Закону кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. При цьому кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Відповідно до ч.5 тієї ж ст.17 того ж Закону для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та інші документи.

Штрафів за невиконання вимоги щодо приведення у відповідність відомостей у ЄДР щодо прізвищ учасників ТОВ чинне законодавство не передбачає. Проте слід мати на увазі, що такі учасники ТОВ є кінцевими бенефіціарними власниками (КБВ) такого ТОВ і суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають перевіряти склад таких КБВ. І от якщо така перевірка буде неналежною, то у такому разі може й настати відповідальність у вигляді штрафу для вказаних суб’єктів. Наприклад, відповідно ст.32 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до суб’єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, застосовується штраф у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 тисячі грн.).

Неналежною може бути визнана й перевірка щодо наявності у складі учасників ТОВ вказаних осіб (КБВ).