Переплата на умовах DAP

Питання: Є Договір з нерезидентом постачальником на постачання товару на умовах DAP, тобто за їх рахунок. Виявилося що 2 роки доставку товару оплачував покупець-резидент.

Питання:

  1. Чи можна повернути кошти, посилаючись на Договір?
  2. Чи можливо змінити умови доставки по Договору Додатковою угодою?
  3. З чого треба почати???

Відповідь: Правила Інкотермс визначають DAP як «Delivered at Place». Відповідно продавець вважається таким, що поставив товар, коли товар розміщується у розпорядженні покупця на прибуваючому транспортному засобі, готовому до розвантаження, у вказаному місці призначення. В умовах DAP ризик переходить від продавця до покупця з пункту призначення, зазначеного в договорі поставки.

За умовами DAP всі витрати на перевезення з будь-якими термінальними витратами оплачуються продавцем до узгодженого пункту призначення. Вартість вивантаження на кінцевому пункті повинна покриватися покупцем за умовами DAP.

Таким чином, витрати на доставку оплачені покупцем всупереч домовленостям сторін за договором.

Для того, щоб повернути кошти, сплачені покупцем за доставку, необхідно пред’явити відповідну вимогу продавцю з доданими до неї розрахунком витрат та підтверджуючими документами. І якщо продавець не погодиться на сплату вказаних коштів, то стягувати їх доведеться у судовому порядку.

При цьому слід мати на увазі, що оскільки витрати на доставку за умовами договору узяв на себе продавець, то в обліку покупця такі витрати мають бути відображені як дебіторська заборгованість продавця. Зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму таких витрат не можна, так як це «чужі» витрати. Для покупця – це дебіторська заборгованість.

Відповідно до пп.14.1.11. п.14.1. ст.14 ПКУ безнадійна заборгованість – це заборгованість, що відповідає у тому числі й такій ознаці, як заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.

Згідно зі пп.139.2.1. п.139.2. ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів або понад резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів). А відповідно до пп.139.2.2. п.139.2. ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів), що відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Таким чином, вказана сума витрат на доставку, покритих покупцем, може зменшити фінансовий результат до оподаткування зі збігом позовної давності.

 

Що стосується внесення змін у договір, то слід мати на увазі, що відповідно до ст.651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Тому за взаємною згодою сторін внести зміни в договір можна шляхом укладення відповідної угоди про це.

 

Починати слід з домовленості з продавцем про витрати на доставку, сплачені покупцем. У разі згоди продавця ці витрати компенсувати, варто укласти відповідну угоду про це, яка буде підставою для обліку цих витрат у покупця як дебіторської заборгованості та виключення їх зі складу витрат, що зменшують фінансовий результат до оподаткування.

У разі ж незгоди продавця компенсувати вказані витрати, слід готуватися до судового способу вирішення цього спору. Або ж чекати три роки, поки не мине позовна давність.