Зміна часток в СК ТОВ і дивіденди

Питання: У ТОВ два учасника. Наразі виплачуються дивіденди за 2003-2008 роки. У той час частки учасників складали 75% і 25%. З 2015 року частки складають 50% на 50% (внаслідок змін, внесених до статуту). При виплаті дивідендів за період 2003-2008 років які треба брати до уваги частки?

Відповідь: Відповідно до ст.167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ст.116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, у тому числі, брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди).

Згідно зі ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

Таким чином, норми чинного законодавства не містять прямої відповіді на питання про те, розмір якої частки має бути застосований при визначенні суми дивідендів учасника: частки, яку він мав у періоді, за який нараховуються дивіденди, чи частки, яку він має на день прийняття рішення про виплату дивідендів.

Однак конструкція ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» дає підстави стверджувати, що право на дивіденди має той учасник, який має цей статус на день прийняття рішення про таку виплату. Виходячи з такої конструкції ст.26 вказаного Закону та з того, що усі корпоративні права учасника залежать від його розміру його частки у статутному капіталі, слід дійти висновку про те, що статус учасника включає в себе і розмір його частки. Так статус учасника з часткою 50% відрізняється від статусу учасника з часткою 25% чи 75%.

Отже, з наведеного я би зробив висновок про те, що право на дивіденди має учасник з часткою 50%, а учасник з часткою 25% чи 75% вже такого права не має, оскільки він не має статусу учасника з такою часткою на момент прийняття рішення про виплату дивідендів.

 

Таким чином, відповідаючи на запитання, я би притримувався тієї точки зору, що при нарахуванні дивідендів слід застосовувати розміри часток учасників, які вони мають на день прийняття рішення про виплату дивідендів.