Право на дивіденди, якщо вклад не внесено

Питання: ТОВ зареєстроване в 2018 році зі статутним капіталом 3 млн. грн., учасниками якого є чотири особи з рівними частинами по 25%. Статутний капітал поповнено в розмірі 23 тис. грн однією особою у 2018 році. На сьогодні статут змінено. Статутний капітал зменшено і внесено в повному обсязі всіма учасниками (частка їх не змінювалась, так і залишилась по 25%).

Питання в тому, чи можемо ми розподілити  прибуток, отриманий за результатами 2019 року та виплатити дивіденди?

Відповідь: Відповідно до ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

Стаття 27 цього ж Закону встановлює обмеження щодо виплати дивідендів. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Також товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Відповідно до п.15 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, у тому числі розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників).

Отже, якщо учасниками ТОВ внесено вклади до статутного капіталу ТОВ у повному обсязі і це відображено в ЄДР, то законодавчих перешкод для прийняття рішення про виплату дивідендів і для їх виплати немає.