ТОВки працюють за новими правилами: що врахувати замовникам

Ж-л “Держзакупівлі”, № 11, листопад 2018 року, стор. 41-43.

Правочини: значний та із заінтересованою особою

 

Істотним правочинам, які учасники, зазвичай, залишають на своє волевиявлення, прийшли на зміну значні правочини та правочини із заінтересованою особою.

Значним є правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (ст.44 Закону № 2275). Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, нестимуть солідарну відповідальність за збитки, заподіяні Товариству.

Встановлення правила про солідарну відповідальність посадових осіб за вказане порушення можна зрозуміти як натяк законодавця на те, яким має бути правильний спосіб захисту прав учасників Товариства у разі укладення значного правочину: позов про стягнення збитків з посадових осіб. Тож безпосереднє звернення учасника до суду з позовом про визнання значного правочину недійсним (з так званим похідним позовом), наштовхнеться на ще один додатковий аргумент неправомірності такого позову: неправильно обраний спосіб захисту порушеного права.

Окрім значних правочинів, законодавець уводить у правозастосовну практику термін «правочин із заінтересованістю». Згідно зі ст.45 Закону № 2275 правочин вважається таким, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається з будь-якою з таких осіб:

  1. посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
  2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу, або його афілійованими особами;
  3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених першими двома пунктами, є членом органу Товариства;
  4. іншою особою, визначеною статутом Товариства.

 

Значний правочин та правочин із заінтересованістю вимагають попереднього схвалення на їх вчинення. А якщо такий правочин вчинено із порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, то він створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки Товариства лише у разі подальшого його схвалення у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання попередньої згоди на його вчинення.

Отже, у разі чіткого врегулювання в статуті Товариства порядку прийняття рішення про надання попередньої згоди учасників на вчинення значного правочину чи правочину із заінтересованістю, можна буде відмовитися від виконання такого правочину лише тому, що цей порядок був порушений. При цьому визнавати такий правочин недійсним сенсу немає, оскільки він в такому разі не створюватиме юридичних наслідків.