Підприємцям: отримання гранту

БухгалтеріяUA, № 44 (70), 28.10.2019, стор. 52-54

Коментар

до ІПК ДФС України від 28.08.2019 № 4018/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 

 

ДФС України спробувала обґрунтувати, що грант, отриманий суб’єктом господарювання – фізичною особою від Українського культурного фонду (далі – УКФ), є доходом такого суб’єкта господарювання. Проаналізуємо, наскільки це вдалося податківцям.

 

Відповідно до п.292.1 ст.292 ПКУ доходом фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. З цього ДФС робить висновок про те, що грант, отриманий фізичною особою – підприємцем, є доходом. До того ж, на думку ДФС, цей дохід є загальним, тобто таким, що оподатковується на загальних підставах (ПДФО, ВЗ, ЄСВ), а не є доходом спрощенця, що оподатковується єдиним податком.

Але ключовий недолік такого висновку в тому, що ДФС доходом вважає будь-яке надходження коштів, не приділяючи при цьому увагу самому поняттю дохід. Якщо перекласти це на побутову мову пересічного громадянина, то кошти, які такий громадянин отримав і може з ними робити усе що завгодно, є його доходом. А кошти, які йому були надані для того, аби він купив фарбу на отриману суму і пофарбував паркан, а якщо не пофарбує, то має повернути, його доходом назвати важко.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, ключового для розуміння економічної та юридичної сутності певних фінансових та економічних категорій, доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). При цьому економічна вигода – це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів, а власний капітал – це різниця між активами і зобов’язаннями підприємства.

І хоча фізична особа підприємством не є, з наведеного неважко зробити висновок про те, що грант  УКФ може вважатися доходом, якщо отримання його призведе до збільшення економічних вигод фізичної особи та до зростання її «власного капіталу», тобто до збільшення коштів фізичної особи, якими та може розпоряджатися на власний розсуд, оскільки такі кошти не покладатимуть на фізичну особу жодного зобов’язання. Та чи відповідає цим ознакам грант УКФ?

Відповідно до ст.12 Закону України «Про Український культурний фонд» від 23.03.2017 № 1976-VIII (далі – Закон про УКФ) основною діяльністю УКФ є діяльність, пов’язана з підтримкою проєктів.

Підтримка проєктів здійснюється шляхом надання фінансування (грантів) певному проєкту. Грант – це фінансові ресурси, що надаються на безоплатній і безповоротній основі Українським культурним фондом суб’єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації проекту, рішення про фінансування якого прийняте в порядку, передбаченому Законом про УКФ.

Обов’язковою умовою завершення будь-якого проєкту, реалізованого за підтримки УКФ, є публічне представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання коштів у рамках проєкту на офіційному веб-сайті УКФ для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Тобто УКФ, а не отримувач гранту, звітує про те, як було використано грант.

У разі прийняття Дирекцією УКФ рішення про надання фінансування певному проекту за рахунок коштів Українського культурного фонду з отримувачем коштів укладається договір про надання гранту. За таким договором УКФ набуває право здійснювати контроль за реалізацією проєкту відповідно до порядку, встановленого таким договором та законодавством, у тому числі вимагати виконання зазначеного порядку та вживати заходів у разі його порушення. Серед істотних умов зазначеного договору Закон про УКФ визначає:

  • конкретний проєкт, для реалізації якого надаються кошти;
  • сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням об’єктів, на які вона витрачатиметься;
  • графік платежів;
  • зобов’язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності;
  • строк реалізації гранту;
  • порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту;
  • відповідальність за порушення умов договору.

При цьому УКФ здійснює постійний контроль за виконанням суб’єктами, які отримують будь-яке фінансування, своїх зобов’язань, визначених договором про надання гранту. Об’єктами контролю є у тому числі правильність та обґрунтованість витрачання коштів. Для здійснення такого контролю УКФ має право вимагати від суб’єкта, який отримав фінансування, надати будь-які документи, інформацію та пояснення щодо своїх дій, пов’язаних з виконанням договору про надання гранту та (або) витрачанням коштів.

У разі істотного порушення умов договору про надання гранту договір може бути розірваний в односторонньому порядку за заявою УКФ. При цьому істотним порушенням, зокрема, є нецільове використання коштів, здійснення витрат у розмірах, більших, ніж передбачено договором про надання гранту. Сторона договору, договір з якою розірвано Українським культурним фондом, повинна повернути сплачені їй за таким договором кошти впродовж 20 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення.

А тепер дайте відповіді на такі запитання:

  1. Чи зростають економічні вигоди отримувача гранту, який отримав кошти, витрачання яких контролює не він, а УКФ?
  2. Чи зростає у отримувача гранту власний капітал?

 

Враховуючи, що до повноважень власника речей та грошей законодавець відносин правомочність визначати юридичну долю таких речей та грошей, тобто розпоряджатися ними на власний розсуд, чи можна грант, отриманий від УКФ, вважати власністю його отримувача. Якщо відповідь – «ні», то ІПК ДФС, яка коментується, не відповідає чинному законодавству, отриманий грант не є доходам його отримувача, а УКФ при наданні гранту не є податковим агентом і не повинен утримувати та/чи сплачувати ПДФО, ВЗ, ЄСВ.