Податок на нерухомість при передачі в оренду

БухгалтеріяUA, № 44 (70), 28.10.2019, стор. 55

Коментар

до ІПК ДФС України від 23.08 2019 № 3981/6/99-99-12-02-03-15/ІПК «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

Відповідно до пп.«ж» пп.266.4.2. п.266.4. ст.266 ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. Тобто ключовим аспектом цієї пільги є факт належності будівель сільгосппризначення, лісівництва та рибного господарства саме сільськогосподарським товаровиробникам, а також факт володіння та користування цими об’єктами цими ж суб’єктами. Тобто у разі коли власниками об’єктів є сільськогосподарські виробники, а користуються ними інші особи на правах оренди, лізингу…, то пільга втрачається. Не застосовується пільга і якщо такими об’єктами користуються сільськогосподарські виробники, а власниками їх є банк.

 

Відповідно до пп.266.4.2. п.264. ст.264 ПКУ пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), встановлюються сільським, селищним, міським радами та радами об’єднаних територіальних громад.

А відповідно до п.266.5. ст.265 ПКУ цими ж органами місцевої влади (самоврядування) встановлюються ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

Тож, якщо відповідним рішенням місцевого органу влади встановлено ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та не встановлено ніяких пільг щодо майна, переданого в оренду сільгоспвиробниками, то цілком логічним і правильним буде фіскальний висновок про те, що з такої нерухомості сплачується податок на загальних підставах за загальною ставкою.

Єдине, що дивує та цікавить, так це причина того, чому цей фіскальний висновок не знайшов свого відображення у коментованій ІПК.