Єдиноподатникам: розрахунки із залученням міжнародних платіжних систем

БухгалтеріяUA, № 45 (71), 04.11.2019, стор. 61-62

Коментар

до ІПК ДФС у Львівській області від 13 вересня 2018 року № 229/13-01/ІПК

 

Очевидно, що причиною появи цієї ІПК є сумніви платників ЄП у тому, що отримані ними через міжнародні платіжні системи платежі при перевірці не будуть тлумачитися перевіряючими як негрошові, а отже – як підстава для втрати такими спрощенцями статусу спрощенця. Адже згідно з п.291.6. ст.291 ПКУ платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Тож і виникає питання, чи є отримання платежів через міжнародні системи такі, як WayForPay, LigPay, Platon, FONDY, оплатою товарів, послуг, робіт платника ЄП у грошовій формі.

 

Дійсно, згідно з п.6 і п.7 ч.1 ст.7 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV на НБУ покладено функції регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських технологій, створення та забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контроль створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III платіжна система – це платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Платіжні системи бувають внутрішньодержавними та міжнародними. Міжнародна платіжна система – це платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

На НБУ покладено обов’язок ведення Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру. Отже, сам факт можливості отримання коштів через міжнародну платіжну систему є непрямим, але ж таки підтвердженням внесення такої платіжної системи до Реєстру.

Це підтверджується і положенням ст.12 зазначеного Закону, відповідно до якої банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, про участь у відповідних системах, якщо ці системи внесені до Реєстру.

Тож залучення міжнародної платіжної системи до отримання платежів резидентами України на рахунки в українських банках є технічно неможливим без включення такої платіжної системи до Реєстру.

До того ж відповідно до ст.30 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

Таким чином, у разі отримання платником ЄП оплати його товарів, робіт, послуг із залученням у цей процес міжнародних платіжних систем, переказ завершується зарахуванням грошових коштів на рахунок отримувача, тобто на рахунок такого платника ЄП, або – видачею йому готівки. Отже, така форма оплати цілком відповідає вимогам п.291.6. ст.291 ПКУ.