Податкові наслідки повернення майна учаснику ТОВ

Питання: Які є податкові наслідки для ТОВ — платника єдиного податку за ставкою 5 % (неплатника ПДВ), якщо оціночна вартість майна (ОЗ), що повертається засновнику у зв’язку зі зменшенням розміру статутного капіталу, дорожче/дешевше залишкової вартості?

      

         

Відповідь: Одразу слід зазначити, що вираз «майно повертається засновнику» є некоректним з точки зору права, оскільки будь-яка передача товариством власного майна засновнику не є його поверненням по суті, а є передачею з відповідних підстав. Повернення майна товариством засновнику є правомірним і логічним коли засновник передавав це майно товариству на поворотній основі (користування…), або підстава, на якій це майно було передано товариству, визнається незаконною (визнання договору недійсним).

В інших випадках правильно буде вживати термін «передача». У тому числі й коли йдеться про «повернення» майна засновнику у зв’язку зі зменшенням розміру статутного капіталу.

Відповідно до ст.115 Цивільного кодексу України товариство стає власником майна, переданого учасником господарському товариству як вклад до статутного капіталу.

Будь-які речі можуть бути вкладом учасника товариства з обмежено відповідальністю. Про це зазначено у ст.13 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.

Процедура зменшення статутного капіталу товариства врегульована ст.19 зазначеного Закону, проте вона не передбачає ані виплат учасникам у таких випадках, ані передачі їм майна, не говорячи вже про його повернення.

Про передачу майна товариством учаснику йдеться, наприклад, у ст.24 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Така передача здійснюється у разі виходу учасника з товариства та за погодженням з ним як заміна зобов’язання товариства зі сплати грошових коштів. Тобто у разі виходу учасника з товариства за загальним правилом йому виплачується вартість майна товариства, пропорційна частці такого учасника в СК товариства. Заміна цього зобов’язання зобов’язанням з передачі майна є виключенням із загального правила. Та й навіть у цьому разі майно не повертається, а передається.

Це щодо правової суті правочину про передачу майна товариства учаснику у разі зменшення статутного капіталу товариства.

Що ж до податкової суті цієї операції, то вона найбільше відповідає ознакам продажу товарів, зазначеним у пп.14.1.202. ст.14 Податкового кодексу, відповідно до якого продаж (реалізація) товарів – це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. У разі передачі майна учаснику товариства відбувається його передача з компенсацією у вигляді припинення зобов’язання товариства з виплати учаснику грошових коштів.

Відповідно до п.291.6. ст.291 ПК платники єдиного податку третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). При цьому доходом такого платника єдиного податку для юридичної особи – є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі (п.292.1 ст.292 ПК).

Передача майна учаснику товариством здійснюється на оплатній основі, а сума припиненого зобов’язання товариства з виплати учаснику грошових коштів (оплата вартості такого майна) має усі ознаки доходу у вигляді припинення зобов’язання. Дохід у цьому разі є еквівалентом припиненого грошового зобов’язання такого товариства. До нього не застосовуються правила звичайної ціни і визначення його розміру відносно балансової вартості такого майна, оскільки нормами ПК спеціального механізму врахування балансової вартості такого майна для визначення розміру доходу не передбачено.

Отже, незалежно від співвідношення суми припиненого зобов’язання щодо виплати учаснику грошових коштів у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу (договірної ціни такого майна) та балансової вартості такого майна, доходом вважатиметься сума припиненого зобов’язання (договірна ціна).

Ставка єдиного податку, за якою має бути оподаткований вказаний дохід, моє бути 10 відсотків, оскільки саме така ставка податку застосовується до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий (пп.2. п.293.5 ПК) або ж через те, що він здійснив операцію, яка не включена до переліку видів його діяльності як платника єдиного податку (пп.3. п.293.5 ПК).

Таким чином, ТОВ – платник єдиного податку третьої групи у разі передачі ним учаснику майна у випадку зменшення статутного капіталу такого ТОВ, зобов’язаний сплатити єдиний податок за ставкою 10% від суми грошового зобов’язання ТОВ, заміненого зобов’язанням з передачі майна учаснику.