Як розрахувати ціну електроенергії

Питання: наша компанія є учасником нового ринку з реалізації електроенергії. Для виконання своїх обов’язків з постачання ми зобов’язані виробляти певний обсяг електроенергії. Якщо ми цього зробити не можемо, ми йдемо на ринок електроенергії і докуповуємо її у «Оператора ринку», з метою виконати свої зобов’язання по обсягах постачання. За правилами ринку ціна за придбану електроенергію формується за наслідками звітного місяця. Але оскільки такий механізм є суто новим, то від «Оператора ринка» ще немає інформації по ціні, за яку ми у нього придбали електричну енергію.

Запитання: чи можемо ми отримати таку ціну розрахунковим шляхом, але з мінімальними податковими наслідками?

Відповідь: Очевидно, що мова йде про так званий ринок електричної енергії «на добу наперед», тобто той сегмент ринку електричної енергії, на якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу. Відносини, що виникають у цьому разі, регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі – Закон 2019).

Відповідно до ст.30 Закону 2019 виробники електроенергії зобов’язані, у тому числі:

  • укладати договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
  • виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;
  • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.

Відповідно до ст.67 Закону 2019 регулятор ринку з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку «на добу наперед» має право встановлювати виробникам (крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії) граничну нижню межу обов’язкового продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», але не більше 15 відсотків їхнього місячного обсягу відпуску електричної енергії відповідно до правил ринку.

З метою продажу/купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозиції (заявки). Ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» визначається для кожного розрахункового періоду оператором ринку за принципом граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції, а на внутрішньодобовому ринку – за принципом ціноутворення «по заявленій (пропонованій) ціні» відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

За результатами торгів відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

Отже, як у запитанні й вказано, при укладенні договорів на докупівлю електроенергії до граничної нижньої межі обов’язкового обсягу, застосовуються ціни так званого орієнтиру (індикатору). А остаточна ціна для кожного розрахункового періоду визначається за результатами торгів. Цілком логічно, що такі ціни можуть відрізнятися. При цьому остаточні розрахунки і облік вартості закупленої та реалізованої електроенергії здійснюються вже за оприлюдненими цінами для кожного розрахункового періоду.

Зміна ціни після здійсненої поставки електроенергії тягне за собою і відповідні податкові наслідки у вигляді сум податків, нарахованих відповідно до вказаних вище орієнтирів (індикаторів).

Згідно зі ст.192 Податкового кодексу України якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Механізм такого коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту врегульований вказаною ст.192 ПКУ. Підставою для такого коригування мають бути оприлюднення ціни купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду.