Статус узагальнюючих податкових консультацій

Питання: Який юридичний статус мають Узагальнюючі податкові консультації Державної Фіскальної Служби? Чи втрачають чинність листи ДФС при перейменуванні (реформуванні, реорганізації, ліквідації, тощо..) цього органу?

Як взагалі дізнатися, чи не втратила актуальність Узагальнююча податкова консультація?

Відповідь: Згідно з пп.14.1.173. п.14.1. ст.14 ПКУ узагальнююча податкова консультація – це оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства.

Отже суб’єктом узагальнення податкових консультацій у формі узагальнюючих податкових консультацій є вказаний центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Слід звернути увагу, що йдеться не про ДФС, ДПС чи МФУ, а саме про вказаний орган, назва якого може змінюватися. Але при цьому він повинен мати відповідні повноваження щодо надання УПК. Тож правильно буде вважати, що узагальнюючі податкові консультації надані не ДФС України, а центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з п.52.6. ст.52 ПКУ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом цього органу.

Узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, протягом п’яти календарних днів з дня їх надання. Оскільки до створення ДПС України вказані повноваження щодо надання УПК належали ДФС України, то й знайти їх можна на офіційному сайті ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/

Повноваження ДФС України щодо надання УПК були «закріплені» в п.3 Положення про державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236. Згідно з п.1 цього Положення Державна фіскальна служба України (ДФС) вважалася центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. А згідно з п.3 цього Положення основними завданнями ДФС були, у тому числі, надання консультацій відповідно до ПКУ та МКУ, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; проведення періодичного узагальнення податкових консультацій, затвердження узагальнюючих податкових консультацій.

Постановою КМУ від 06.03.2019 № 227 було затверджено Положення про Державну податкову службу України, яка є відтепер центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

Відповідно до п.4 цього Положення ДПС України уповноважена надавати індивідуальні податкові консультації (пп.70). А от щодо узагальнюючих податкових консультацій ДПС має лише повноваження надавати Мінфіну пропозиції щодо необхідності їх підготовки. З цього випливає, що повноваження надавати УПК мають належати Мінфіну.

Положення про Міністерство фінансів України затверджено постановою КМУ від 20.08.2014 № 375. Відповідно до нього Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що, у тому числі, забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. Однак вказане Положення про Мінфін ще не приведено у відповідність до Положення про ДПС і повноваження надавати узагальнюючі податкові консультації на сьогодні не належать ані ДПС України, ані Мінфіну.

Однак з точки зору ПКУ Мінфін якраз і є тим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, якому з точки зору ПКУ й надавати узагальнюючі податкові консультації. Тож варто почекати, коли окрім ПКУ відповідні повноваження Мінфіну з’являться у Положенні про нього.

Та обставина, що в нашій країні частою є зміна центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, жодним чином не впливає на статус самих узагальнюючих податкових консультацій. Щоб зрозуміти це, варто лише уявити собі ситуацію, коли би усі договори, укладені підприємством, втрачали свою дію зі звільненням директора такого підприємства і призначенням нового директора. Така ситуація не є логічною тому, що договір укладається не певною посадовою особою від імені підприємства, а саме директором. Зміна прізвища директора у цьому разі не є тим фактом, що якось впливає на чинність чи дійсність договору.

Тож, узагальнююча податкова консультація, надана ДФС України, у майбутньому матиме таку саму юридичну силу як і така, що надана Мінфіном чи будь-яким іншим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до п.53.1. ст.53 ПКУ не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.