Резервний фонд як обов’язкова умова

Питання: Засновниками ТОВ «2» є ТОВ «1» та ФО. ТОВ «2» викуповує частку ФО.  Нерозподілений прибуток підприємства умовно 1000 грн, а вартість продажу частки 2000 грн. Як в даному випадку сформувати резервний фонд, згідно зі статтею 25 Закону про ТОВ ?

Відповідь: Відповідно до ст.25 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII ТОВ має право придбати частку у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов’язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

Для ТОВ, які не містять в своєму статутному капіталі державної частки, порядок створення резервного капіталу обмежується вимогами, викладеними в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок не лише нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Формування резервного капіталу, як вже було зазначено, відображається за кредитом рахунку 43, який у такому разі кореспондує за рахунком 42 «Додатковий капітал» та 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Тому перший варіант створення резервного капіталу полягає в задіяні сальдо не лише нерозподіленого прибутку (рахунок 44), а й додаткового капіталу (рахунок 42).

 

Другий варіант полягає у неправильному формуванні резервного капіталу, наприклад за рахунок інших джерел власного капіталу (рахунки 4 класу). Зрозуміло за умови наявності достатнього на них сальдо. Та з наступним виправленням після формування достатнього сальдо по рахунках 42 і 44.

 

Третій варіант полягає у прийнятті наслідків неправомірного викупу частки ТОВ «2» таким ТОВ у фізичної особи. Тобто викуп частки без формування резервного капіталу у достатньому розмірі. Наслідками такої неправомірної поведінки є адміністративна відповідальність.

Якщо резервний капітал підприємством не створюється у випадку його обов’язковості, або створюється неправильно, то наслідком може бути відображення неправдивих даних у фінансовій звітності, а саме завищення активів, заниження зобов’язань та заниження витрат, тобто фінансова звітність може набути ознак недостовірної. За таких обставин передбачено адміністративний штраф відповідно до ст.1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «…відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності…». Штраф у такому разі передбачено у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 225 грн.), якщо ситуація повторюється, то штраф сягає від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.).

Зрозуміло, що відповідальність за цією нормою настане у випадку, якщо резервний капітал буде сформований з порушеннями. Якщо ж він взагалі не буде створений, а придбання частки фізичної особи відбудеться без достатнього розміру резервного капіталу, то говорити про зазначену адміністративну відповідальність підстав не буде.

Хіба що в майбутньому у фізичної особи – продавця частки виникне бажання визнати такий договір недійсним та повернути собі частку. Цей ризик варто оцінити і мати на увазі.