Фізична особа – поручитель

Питання: Чи може фізична особа, яка жодного відношення до юридичної особи не має, виступити поручителем за грошовим зобов’язанням юридичної особи? Підприємство А (покупець) заборгувало підприємству Б (постачальнику). Фізична особа має намір виступити поручителем за підприємство А (боржника) та у випадку нестатку грошових коштів на рахунку підприємства сплатити борг у відповідності до графіку погашення. Яким чином в бухгалтерському обліку слід відобразити оплату фізичною особою за підприємство. Вона не є учасником.  

Відповідь: Відповідно до ст.553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Згідно зі ст.554 ЦКУ поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Частиною 2 статті 556 ЦКУ передбачено, що до поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

Будь-яких обмежень щодо особи, яка може виступати поручителем за боржника, чинне законодавство не встановлює. Окрім загальних вимог: цивільно-правова дієздатність, тобто особа повинна бути здатною своїми діями набувати прав і брати на себе обов’язки. Ну і звичайно тих випадків, коли особа не може брати на себе відповідні зобов’язання в силу законодавчих заборон. Наприклад, не може особа, яка не має ліцензії на продаж зброї, поручитися за продавця за зобов’язанням продати зброю.

 

Щодо обліку слід мати на увазі, що методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності, врегульовані Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом МФУ від 08.10.1999 № 237, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за № 725/4018.             Відповідно до п.4 цього ПСБО дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Отже, враховуючи обсяг зобов’язання, яке бере на себе поручитель відповідно до ст.554 ЦКУ, він цілком відповідає ознакам дебітора. Таким чином, погашення заборгованості поручителем за своєю правовою суттю є погашенням дебіторської заборгованості дебітором.             В обліку надходження коштів від поручителя на поточний рахунок відображається за дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» та кредитом рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».               Відповідно до ст.512 ЦКУ кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов’язку боржника поручителем. Відповідно до ч.1 ст.556 ЦКУ після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника. Отже, підприємство – продавець, яке отримало оплату від поручителя – фізичної особи, зобов’язане передати йому документи, які підтверджують обов’язок підприємства – покупця.