Дебіторська заборгованість банку, що ліквідується

Питання: У нашого підприємства (юридична особа) до 2011 р. був відкритий поточний рахунок у АКБ «Базис» м. Харків. На момент ліквідації даного банку, на залишку поточного рахунку нашого підприємства, залишилися кошти в сумі 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень). Ще до ліквідації Банк признав свій борг  перед нашою організацією, про що зазначено у «Повідомленні про акцептування вимог кредитора» за підписом  тимчасової адміністрації АКБ «Базис» від 05.10.2012. Далі наше підприємство поставили у чергу кредиторів.

У 2020 році наш акціонер вирішив закрити підприємство, повністю припинити його діяльність.

Питання: Чи зможе наше підприємство, знаходячись у статусі припинено (закрито), отримати свої кошти з ліквідованого Банку, на той випадок, якщо до нас дійде черга про погашення визнаної кредиторської  заборгованості?

Відповідь: Перш за все кілька слів про ліквідацію юридичної особи. Відповідно до ст.104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно зі ст.110 ЦКУ рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами, є однією із підстав ліквідації.

Процедура ліквідації юридичної особи врегульована ст.111 ЦКУ. Відповідно до цієї процедури ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені строки. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

У процедурі ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Потім після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання податковим органам. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Відповідно до ст.66 Господарського кодексу України майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Отже, дебіторська заборгованість, тим більше, якщо вона підтверджена «Повідомленням про акцептування вимог кредитора» за підписом  тимчасової адміністрації АКБ «Базис», є майном такої юридичної особи. Таке майно після задоволення вимог кредиторів і до затвердження ліквідаційного балансу має бути передано учасникам юридичної особи, які набувають статусу правонаступника-кредитора у зобов’язанні, боржником в якому є АКБ «Базис».

Отже, до моменту відступлення права вимоги учаснику дебіторська заборгованість має бути погашена самій юридичній особі. Відповідно до ч.3 ст.111 ЦКУ під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи. На цей рахунок і мають надійти кошти від АКБ «Базис» у разі, якщо до цієї заборгованості черга дійшла раніше, аніж юридична особа – кредитор була виключена з ЄДР.

Якщо ж такого не сталося, то правонаступником – новим кредитором для АКБ «Базис» стане учасник такої юридичної особи. Він має повідомити АКБ «Базис» в особі тимчасового адміністратора про заміну кредитора у зобов’язанні. У такому разі кошти від АКБ «Базис» останній сплатить вже учаснику.

Можливий також варіант продажу (відступлення) права вимоги до АКБ «Базис» третім особам. У такому разі юридична особа, яка ліквідується відступає право вимоги третій особі і отримує від третьої особи певну компенсацію за таке право вимоги. Ця компенсація набуває статусу майна такої юридичної особи, якщо йдеться про отримання будь-яких активів, або ж вона може бути отримана у вигляді припинення зобов’язання такої юридичної особи, тобто погашення цією дебіторською заборгованістю кредиторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується.