Банківський рахунок нерезидента в Україні без представництва

Питання: Юридична особа, резидент Данії, має в Україні частку в декількох українських ТОВ, для спрощення руху коштів нерезидент юрособа планує відкрити рахунок в грн в українському банку, на який будуть надходити кошти від виплати дивідендів від одного з ТОВ. Розглядається можливість відкриття не інвестиційного, а саме звичайного рахунку, бо надалі за рахунок отриманих коштів нерезидент планує надати фінансову допомогу (позику) іншому українському ТОВ. Також розглядається  варіант придбання в Україні обладнання з наступним переданням до статутного фонду дочірніх ТОВ, нерезидент також розглядає можливість отримати дивіденди у вигляді обладнання від українського ТОВ, при цьому може бути потрібним оплатити юридичні послуги, реєстраційні збори, винайняти приміщення для зберігання обладнання оплативши за допомогою рахунку в Україні.  

Чи необхідно такому нерезиденту реєструвати представництво чи іншим чином реєструватися в податкових органах як іноземна юридична особа, що здійснює діяльність в Україні?

Нерезидент не планує фактично мати офісу чи представництва, займатися продажами чи отримувати будь-які інші доходи окрім дивідендів, усі банківські транзакції наразі можливі через Інтернет.

Відповідь: Питання щодо відкриття рахунків нерезидентам врегульовано Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція). Відповідно до п. 4 Інструкції банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу) нерезидентам України, а саме юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні, інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів, фізичним особам.

При цьому банки відкривають рахунки юридичним особам – нерезидентам та представництвам юридичних осіб – нерезидентів в Україні (включаючи представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі (п.15 Інструкції). Отже, нерезиденту – юридичній особі для відкриття рахунку в українському банку не потрібно реєструвати представництво, проте потрібно стати на податковий облік в контролюючих органах України.

 

Порядок відкриття вказаних рахунків врегульовано розділом ІІІ Інструкції.

Відкриття поточного рахунку суб’єкту господарювання, юридичній особі – нерезиденту, представництву юридичної особи – нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку. Особа, яка від імені клієнта відкриває поточний рахунок, має:

1) пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа – резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

2) подати документи, визначені в розділі III цієї Інструкції.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку. Підставою для відкриття рахунку нерезиденту – юридичній особі є подання таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку;

2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи – нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою – нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII нерезиденти з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в українських фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції. При цьому згідно зі ст.1 цього ж Закону валютна операція – це операція, що має хоча б одну з таких ознак:

а) операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;

б) торгівля валютними цінностями;

в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.

Слід мати на увазі, що валютними цінностями є національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.

З наведеного вище можна зробити висновок про те, що нерезидент – юридична особа має право відкрити рахунок у гривнях та/або іноземній валюті в українському банку і здійснювати операції, наведені у запитанні.

На сьогодні на ринку банківських послуг нерезидентам пропонуються такі послуги:

  • відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та в гривнях;
  • зарахування з-за кордону, зі своїх рахунків і рахунків інших юридичних осіб;
  • перерахування коштів на рахунок резидента за експортними контрактами;
  • зарахування з рахунку резидента на рахунок нерезидента – гривня/валюта за імпортними контрактами;
  • купівля/продаж валюти на Міжбанківському валютному ринку України;
  • розміщення депозитів;
  • проведення операцій на території України;
  • перерахування з рахунку на власний рахунок в іншому банку України і за кордоном.

Оскільки на сьогодні ст.4 Закону України «Про валюту і валютні операції» дозволяє нерезидентам відкривати рахунки в українських банках і використовувати їх з урахуванням обмежень, то нерезиденти можуть такі рахунки і кошти на них використовувати, орієнтуючись на існуючі обмеження. Іншими словами, нерезидентам, які мають рахунки в українських банках варто постійно «моніторити» законодавство на предмет уведення обмежень, та враховувати їх.

Що стосується перелічених у запитанні операцій, то на сьогодні щодо них обмеження не уведені, а, значить, нерезидент, їх може здійснювати без обмежень і без відкриття для цього представництва.