Поставка транзитом

Питання: Коли ми товар купуємо для подальшого продажу, без заїзду на територію  підприємства, фактично згідно з договором виробник є перевізником. Товар поставлено покупцю.

Як документально оформити документи?

Прибуткова накладна на отримання товару, який пройшов транзитом. Чи треба її кимось підписувати?

Додатково: Між маркетом (покупець) та постачальником укладений договір. Постачальник закуповує хліб у виробника. Оскільки від виробника до покупця відстань доставки менша виробник без фактичного постачання постачальнику доставляє покупцю. У ТТН зазначено замовник-постачальник, отримувач – маркет. Маркет (покупець) не має жодного документу крім ТТН. Виробник видає видаткову накладну постачальнику, а постачальник пересилає маркету електронною поштою ці видаткові накладні.

Відповідь: Згідно з п.16.1. ст.16 Податкового кодекс України платник податків зобов’язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Контролюючі органи своє чергою мають право запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи (пп.20.1.6. п.20.1. ст.20 ПКУ).

Відповідно до п.44.1. ст.44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з пп.134.1.1. ст.134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Первинним документом відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV визнається документ, який містить відомості про господарську операцію. Згідно зі ст.9 цього ж Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

З наведеного вище слід дійти висновку про те, що господарська операція, здійснена між виробником хліба, постачальником, маркетом та перевізником повинна бути оформлена належним чином відповідними первинними документами для того, щоб мати відповідні юридичні наслідки для її учасників та породжувати відповідні права та обов’язки зазначених учасників. І ці наслідки пов’язані як з врегулюванням відносин між учасниками господарської операції, так і з врегулюванням відносин з контролюючими органами.

Щодо товарно-транспортних накладних слід мати на увазі, що Міністерством аграрної політики розроблена спеціалізована форма товарно-транспортної накладної № 1-ТТН (хліб), яка затверджена наказом від 06.06.2001 № 153.

Відповідно до Інструкції про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів, затвердженої тим самим наказом, за всі наслідки недостовірностей, неточності відомостей, вказаних відповідальними особами у первинній транспортній документації, призначеній для оформлення перевезення вантажів автомобільним транспортом і проведення розрахунків за транспортну роботу, несуть відповідальність перевізник, виробник і одержувач. При цьому особи, відповідальні за оформлення первинної транспортної документації, несуть персональну відповідальність за достовірність указаних у цих документах даних, а нанесені збитки відшкодовуються ними в порядку, встановленому законодавством (Лист Державного департаменту продовольства від 26.04.2002 № 15-7-34/16,
«Про товарно-транспортну накладну ф. № 1-ТТН (хліб)»
).

У ф. № 1-ТТН окрім перевізника зазначаються виробник, замовник (платник), одержувач. Вказана ТТН містить всю обов’язкову інформацію, необхідну для ідентифікації як самої господарської операції, так і її учасників та вказану у ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Крім того, відповідно до ст.511 ЦКУ зобов’язання не створює обов’язку для третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов’язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.

Таким чином, у договорах між постачальником і маркетом, та постачальником і виробником має бути чітко описаний механізм здійснення господарської операції, а саме те, що хліб виробник доставляє безпосередньо маркету, тобто одержувачу, а також те, що для оформлення цієї господарської операції складається товарно-транспортна накладна за ф.№ 1-ТТН (хліб) у чотирьох примірниках (по одному для перевізника, виробника, постачальника і маркета).

Враховуючи, що хліб постачається «транзитом» від виробника до маркету, видаткова накладна, видана виробником постачальнику, не нестиме в собі інформації про здійснену господарську операцію, оскільки постачальник (як видно із ТТН) хліб не отримує і не оприбутковує. Тому вказана видаткова накладна не буде підтверджувати здійснення такої господарської операції, оскільки вона не здійснювалася.