Авторські права ФОПа – спрощенця

EXPERTUS. Головбух

Питання: Є автор твору. Є замовник-видавництво з Узбекистану. Вони хочуть укласти договір з такими умовами: «Правовласник надає Видавництву на 5 (п’ять) років права: перекладати Твір на узбецьку мову; відтворювати, видавати переклад Твору («Переклад») у формі книги у м’якій та у твердій обкладинці необмеженим накладом («Книга»); розповсюджувати Книгу на території Республіки Узбекистан («Територія»), на умовах цього Договору».

«Видавництво виплатить правовласнику безповоротний аванс (в доларах США), що включає комісію Агента. Також Видавництво виплатить Правовласнику 7% (сім відсотків) вартості всіх надрукованих примірників. Перший тираж складатиме мінімум 2000 примірників».

Як краще підписати договір: від фізичної особи чи від ФОПа (автор є ФОПом платником єдиного податку 3-ї групи)?

Ще є можливість підписати договір через агента, що теж зареєстрований як ФОП на 3-й групі єдиного податку. Цікаво дізнатись вашу професійну думку з цього питання?

  

Відповідь: Згідно з п.292.1. ст.291 Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця – є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї ж статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті.

Згідно з пп.14.1.225. ст.14 ПК України роялті – це будь-який платіж, в тому числі платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

  • як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);
  • за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
  • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
  • за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
  • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

 

Враховуючи викладене, слід зазначити, що платежі, вказані у запитанні, за своєю правовою будуть тлумачитися як роялті, а тому навіть у разі зазначення в авторському договорі, що автор діє як ФОП на спрощеній системі оподаткування, навряд чи дасть підстави сплачувати з авторської винагороди (роялті) єдиний податок. Принаймні податківці наполягатимуть на тому, щоб оподаткувати таку винагороду як роялті і заперечити їм буде досить важко.

 

Відповідно до п.164.2. ст.164 ПК України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами).

Згідно з п.170.3. роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 ПК України, тобто за ставкою 18%. Плюс 1,5% військовий збір (п.161 підрозділу 10. Інші перехідні положення. Розділу ХХ ПК України).

Отже, укладати договір з Видавництвом як ФОП на спрощеній системі оподаткування, не несе сенсу, так як оподаткування роялті у цьому разі відбуватиметься за загальними правилами, а не за правилами для спрощеної системи.

 

Стосовно укладення договору через агента чи безпосередньо з видавництвом слід зазначити, що відмінність полягає в тому, що агент, якщо він юридична особа або ФОП, у цьому разі виконуватиме функції податкового агента. Згідно з пп.14.1.180. ст.14 ПК України податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПК України, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV ПК України.

Тобто, уклавши договір з видавництвом з Узбекистану безпосередньо, автор зобов’язаний буде самостійно нараховувати, декларувати та сплачувати податки з роялті, а у разі укладенні договору через агента ці обов’язки виконуватиме податковий агент, якщо він за своїм статусом відповідає вказаним ознакам.

 

 

  О.Єфімов,

Старший Партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, доцент кафедри приватного права, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді