Індексація договірної ціни

EXPERTUS. Головбух

Питання: Чи є можливість у підприємства захиститися від нав’язування йому його контрагентом індексації договірної ціни (підвищення ціни наданих послуг) за новим договором відповідно до росту інфляції? Та як від цього відбитися? 

Відповідь: Саме час згадати про принцип свободи договору (ст.6 і 627 ЦКУ), відповідно до якого сторони договору можуть самостійно визначити ті права і обов’язки, які їм до вподоби і про які вони досягли згоди.

Варто лише мати на увазі, що відповідно до ст.6 ЦКУ сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Більше того, сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

 

Відповідно до ч.2 ст.628 ЦКУ сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

 

Згідно зі ст.638 ЦКУ договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

А відповідно до ст.640 ЦКУ договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

 

Тож, якщо постачальник послуг при укладенні договору пропонує включити в нього умову про індексацію вартості його послуг, як істотну, то для того, щоб така умова стала істотною і була включена до змісту самого договору необхідною є згода на це замовника – споживача таких послуг.

Іншими словами прийняти пропозицію контрагента на включення в договір тієї чи іншої умови є правом іншого контрагента, а не його обов’язком.

Виняток з цього може бути лише у вигляді істотної умови, яка передбачена законом. Прикладом такого винятку може бути договір оренди державного та комунального майна. Відповідно до ст.17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором. Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.

 

Отже, якщо законом для певного виду договорів не передбачено такої істотної умови, як індексація договірної ціни, то така умова може набути статусу істотної умови договору лише в тому разі, якщо обидві сторони на це погодяться.

 

 

  О.Єфімов,

Старший партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, доцент кафедри приватного права, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді