ФОП – спрощенець надає благодійну допомогу послугами

EXPERTUS. Головбух

Питання: 1.1. Благодійник відповідно до умов цього Договору на добровільній, безповоротній та безоплатній основі надає благодійну допомогу у вигляді виконання робіт/надання послуг, що визначені у Додатку до Даного Договору, а Бенефіціар приймає благодійну допомогу.

1.2. Благодійна допомога використовується Бенефіціаром для організації заходу.

1.3. Благодійна допомога, надана Благодійником Бенефіціару, використовується Бенефіціаром виключно в благодійних цілях, передбачених цим договором, у відповідності до основних (статутних) видів (цілей) діяльності Бенефіціара та не використовується в господарській діяльності Бенефіціара.

 

Надавач послуг ФОП на єдиному податку 2 група чи може він надавати таку допомогу задля проведення заходу для військових??

Відповідь: Відповідь на це питання має два аспекти. По-перше, слід визначитися, чи є порушенням безоплатне надання послуг чи виконання робіт спрощенцем 2-ї групи на користь благодійної організації, і по-друге, які наслідки це тягне, якщо є порушенням.

Згідно з п.291.4. ст.293 Податкового кодексу України до другої групи спрощенців відносено фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Отже, надання послуг юридичним особам, якою має бути благодійна організація, формально є порушенням вказаної норми ПК України.

 

А от щодо наслідків, питання складніше.

Згідно з п.298.2.3. ст.298 Податкового кодексу України платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у разі, зокрема:

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 ПК України (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків. Нагадаємо, що відповідно до п.291.6 ПК України платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей);

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПК України відповідно, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

 

З наведеного фахівці з фіскальними поглядами мали би зробити висновок про те, що в цій ситуації наявне «порушення» у формі здійснення негрошових розрахунків, а також порушення щодо надання послуг чи виконання робіт для юридичної особи.

І якщо щодо розрахунків можна заперечувати тим, що їх взагалі немає, то щодо надання послуг на користь юридичної особи заперечувати буде складно, оскільки безоплатно надані послуги – це все одно надані послуги.

 

Щодо правомірності надання благодійної допомоги без втрати статусу платника єдиного податку ДПС на ЗІР висловилася так: «Пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ визначено обмеження, відповідно яким суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої групи, зокрема, перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Враховуючи зазначене, оскільки п. 291.5 ст. 291 ПКУ не встановлено заборони здійснювати благодійну діяльність (у тому числі надавати безповоротну допомогу військовим), юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи можуть здійснювати благодійну діяльність».

Тож, перебуванню в статусі платника єдиного податку надання ним благодійної допомоги не перешкоджає. Принаймні такий висновок ДПС висловила офіційно. І цілком логічно, що в такій ситуації забороняти надання ФОПами-спрощенцями благодійної допомоги чи ставити під сумнів їх право це робити буде аж занадто дискримінаційно.

 

Але, в якості рекомендації можна було би порадити надання благодійної допомоги у вигляді безоплатного надання послуг чи виконання робіт здійснювати не як ФОП, а як фізична особа. Тобто якщо в договорі та первинних документах вказати, що послуги надає чи роботи виконує фізична особа, а не ФОП, то наведені вище ризики істотно зменшаються, а, як на мене, то вони повністю зникнуть.

 

 

  О.Єфімов,

Старший партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов, Брожко та партнери», доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, доцент кафедри приватного права, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді